0 st Följer 0 st Följs av

Niklas Lilja

Sales & Marketing Manager på Shore Safety AB i Göteborg
INFO
Shore Safety AB arbetar med livräddningsutrustning och säkerhet vid vatten. Det har vi gjort sedan 1 Mer..
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Shore Safety AB arbetar med livräddningsutrustning och säkerhet vid vatten. Det har vi gjort sedan 1972. Vi har med andra ord både lång erfarenhet och mycket kunskap inom området.
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför livräddningsutrustning med hög funktionalitet och kvalitet till kunder i Norden och övriga världen.

Våra kunder är kommuner, gästhamnar, båtklubbar, kommersiella hamnar, bygg- och entreprenadföretag samt andra anläggningsägare vid vatten.

Vi erbjuder bland annat livräddningsstationer och -poster, livflottar, stegar och lejdare, livbojar, livräddnings- och båtshakar, skyltar, reflexer och reservdelar.
Vi erbjuder också tjänster, bland annat Risksyn, Egenkontroll och utbildning inom vattensäkerhet.

Våra produkter uppfyller lagkraven i LSO (Lagen om skydd mot olyckor), föreskrifterna om hamnarbete från Arbetsmiljöverket, riktlinjerna och rekommendationerna från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), RGS (Riksföreningen Gästhamnar Sverige) råd till gäst- och fritidshamnar samt SLS (Svenska Livräddningssällskapet) råd om säkerhet vid vatten.
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st

Affärer

 • Söker återförsäljare
 • Söker nya kunder och utför uppdrag
 • Säljer bara mot privatpersoner
 • Säljer bara mot företag
 • Söker samarbeten/affärspartners
 • Söker investeringsobjekt
 • Arbetar främst lokalt i/omkring hemorten
 • Arbetar endast inom Sverige
 • Arbetar endast inom EU
 • Arbetar i hela världen