Bokföring (kontering) av förmåner, tex bostadsförmån

106
Hejsan

Jag har ägnat en hel del tid åt att hitta hur man bokför bostadsförmåner, där mitt AB betalar hyran åt mig, vilket ökar min bruttolön med förmånsvärdet och skatter och avgifter. Jag har tittat igenom runt 20 böcker i bokföring och denna typ av transaktion förekommer i stort sett aldrig, vilket är konstigt bara det tycker jag. Jag har även köpt Redovisa Rätt 2007 (riktig tegelsten) som tar upp detta men vad jag förstår faktiskt innehåller fel information i den här frågan.

I en bok från Björn Lunden information har jag hittat att man skall göra så här:

Debit
----------------------------------------------------------------
7220 Löner företagsledare 20.065
7510  Sociala avgifter 7.030:-
0751 Förmånsvärde av fri bostad, 3.432:-

Kredit
----------------------------------------------------------------
2013 Uttag delägare, 15.000:- (B.L använder 1930 Bankkonto här, det är jag som har 2013).
2710 Personalens källskatt, 6.123:-
2730 Sociala avgifter, 7.030:-
0750 Förmåner, 2.374:-

Nu när jag har följt detta system  i ett år och håller på med årsredovisningen så visar det sig att mitt bokföringsprogram (iOrdning http://www.iordning.se/), och inte heller BAS-kontoplan eller SIE-standard stödjer just konton i klassen 0 (noll). Hur jag än gör så påverkar beloppen på 0751 och 0750 balansrapporten (om de är tillgångs eller skuld-konton) eller resultatrapporten (om de är kostnader eller intäkter). Men dessa belopp representerar ju den delen av bruttobeloppet i en förmån, tex bostadsförmån, som inte är skatt och det beloppet är inte något av de fyra kontoklasserna.

Så just nu har jag alltså sex lönespecifikationer som är lite fel - tror jag, i alla fall enligt mitt bokföringsprogram. Som måste rättas på något vis. Jag vet hur man gör en rättelse, men till vad skall jag boka bort totalerna på 0750 och 0751 som diffar på runt 7000. Det i sin tur påverkar resultatet, så vad skall jag boka bort dessa saldon på om jag nu skulle göra det? Så att de inte blir tillgång, skuld, intäkt eller kostnad? Eller är det så att det skall det vara något av dem?

Förvirringen är total och jag uppskattar all hjälp. Jag har letat i tidigare trådar här men inte hittat annat än att man kan använda motkontot 7390 på kreditsidan men då är jag ganska säker på att det uppstår en kostnad.
Mitt företag: [URL=http://intelligentmammals.se/]www.intelligentmammals.se[/URL]
Min bokföringsguide: [URL=http://bokforamoms.se/]www.bokforamoms.se[/URL]
Min roliga tvåspråkiga blogg: [URL=http://alltommig.nu/]www.alltommig.nu[/URL]
720
Om vi börjar med det uppenbaraste, konto 2013 har absolut ingenting att göra i en bokföring för ett AB. Konto 2013 är privata uttag i en enskild firma och finns alltså överhuvudtaget inte i ett AB. Om du har ett avräkningskonto där så ligger det under vanliga kortfristiga eller långfristoga skulder.[br][br]Sedan beror differansen egentligen inte på något bokföringsfel (även om det blivit det nu) utan på att du har tagit ut för mycket pengar.[br][br]Om du har en lön på 20065 och drar av 6123 kr i skatt så bli ju nettolönen bara 13942 kr alltså 1058 kr mindre än de 15000 som du bokat upp som nettolön. Hade du nu inte blandat in bokföringen av ett rent fiktivt värde så hade du redan vid första konteringen insett att beloppet inte gick ihop och kunnat rätta till det. Nu har istället konteringen nettats ut varför krediteringen av förmånen blivit just dessa 1058 kr för lite.[br][br]Om man vill kontera förmånen (vilket man absolut inte behöver mer än om man kör en automatkontering för soc) så ska det debiterade och krediterade beloppet vara exakt lika stora. Detta eftersom det inte rör sig om någon verklig kostnad utan bara ett värde som du ska beräkna skatt och soc på.[br][br]Det är också anledningen att du inte hittar hur du ska kontera det eftersom man ytterst sällan gör det.[br][br]Hur du nu ska rätta till det är att kreditera 0750 med resterande belopp så att det blir lika stort som 0751 och som motkonto ska du ha ditt avräkningskonto. Om det nu blir så att u blir skyldig bolaget pengar, dvs att du inte har fordringar som täcker upp för dessa överuttag så får du boka upp extra lön för december. Det i sig är ju inget prolem eftersom skatt och soc för dec ju inte ska vara betalda förrän på torsdag. Har du däremot rdan hunnit med att redovisa detta och skickat kontrolluppgifter så får du skicka in en rättning på dessa. [br][br]
106
Tack för ditt svar! :)
Mitt företag: [URL=http://intelligentmammals.se/]www.intelligentmammals.se[/URL]
Min bokföringsguide: [URL=http://bokforamoms.se/]www.bokforamoms.se[/URL]
Min roliga tvåspråkiga blogg: [URL=http://alltommig.nu/]www.alltommig.nu[/URL]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.