Nästan alla småföretag vill göra affärer på med offentlig sektor, men inte ens en av tio har koll på vad deras region eller kommun upphandlar. För Lidingö trädgårdscenter gör de offentliga kontrakten att företaget kan erbjuda sin personal trygga helårsanställningar.

– Offentliga affärer har gett oss en bra fast grund att stå på, säger företagets ägare Martin Timonen.

Lidingö trädgårdscenter har flera stora, långa kontrakt med Lidingö kommun gällande skötsel av parker och grönytor, nyanläggningar, slyröjning och gatuunderhåll. Inför upphandlingarna har Martin valt ta hjälp av PublicInsights upphandlingskonsulter för att inte riskera att gå i någon av alla fallgropar som finns.

– Misstag kan kosta i en upphandling. Det lönar sig verkligen att ta in någon som har erfarenhet och kunskap inom upphandlingar, säger han.

PublicInsights kartläggning visade hur de kunde utvecklas

Luftfilterillverkaren Ultramare har också valt att ta hjälp av PublicInsight med sitt upphandlingsarbete. De hade inte - trots att de jobbat länge som leverantör åt offentliga köpare - koll på exakt var marknaden fanns, vilka behov deras kunder hade eller när nya upphandlingar skulle komma ut. För ett halvår sedan valde de att ta hjälp av PublicInsight för att kartlägga hur de kunde utveckla sina offentliga affärer.

– Ungefär en fjärdedel av den totala marknaden för vår produkt finns inom den offentliga sektorn så det är en stor och viktig marknad för oss att vara på där jag ser möjligheter att växa tack vare att vi nu har en strategi att jobba efter. PublicInsight har gett oss verktygen, förenklat arbetsprocessen och förändrat vårt mindset, säger företagets vd Niklas Palm.

Visste du att...
  • Det görs cirka 500 affärer i timmen till ett sammanlagt värde av 105 miljoner kronor.
  • Bara under tiden du har läst denna artikel har det gjorts affärer för 5 miljoner kronor.
  • Branscher som säljer minst till offentlig sektor är tobaksindustrin, 500 kr och Pälsindustrin för 1 865 kr.
  • Offentliga affärer är till för alla. Den yngsta VD:n är 19 år gammal.
  • Flitigaste leverantören finns i Skåne, en enskild firma som skickade 1 972 fakturor, det vill säga 9 fakturor per arbetsdag.

Testa PublicInsight gratis här

Gör saker i rätt tid och är förberedda – vi har ritat kartan och bestämt resmålen

– Nu vet vi var kunderna finns, vad de efterfrågar, deras köpbeteenden och när avtalen går ut. Det gör att vi kan bearbeta kunderna vid rätt tidpunkt och vara förberedda på när en upphandling ska komma ut, fortsätter han.

Trots att det inte gått mer än halvår sedan Ultramare gjorde kartläggningen märker Niklas Palm redan skillnad på utfallet.

– Vi vinner fler affärer idag än vi gjort tidigare, säger Niklas Palm.

Förenkla den offentliga affären

PublicInsight är ett Publictech-bolag som vill öppna upp och förenkla den offentliga affären genom digitala verktyg som hjälper företag att hitta fram till och lyckas med den offentliga affären.

– Jag har jobbat med offentliga affärer i tjugo år och drivs av att göra marknaden mer tillgänglig, att få fler företag att förstå vilka affärer som finns och hur man vinner de affärerna, säger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight.

Att göra affärer med offentliga beställare upplevs ofta som krångligt och tidskrävande. Den bilden vill PublicInsight ändra på genom att matcha rätt köpare och säljare på ett unikt sätt och erbjuda stöd och hjälp genom hela upphandlingsprocessen fram till påskrivet kontrakt.

– Affärsvärdet på den offentliga marknaden är ungefär 950 miljarder. För att inte du som företagare ska drunkna i alla affärsmöjlig- heter som finns därute på marknaden hjälper vi dig inte bara med att ta fram en karta över hur marknaden ser ut utan även hur du ska navigera för att hitta de affärsmöjligheter som passar just dig, säger Fredrik Tamm.

Genom ett samarbete mellan Företagande.se och PublicInsight får du rabatt här.

Testa verktyget här helt utan kostnad och risk

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.