Digitaliseringen skapar oreda och frågetecken även för hur politiker och stat ska förhålla sig till digitaliseringen. Nedan följer några exempel på samhällsfriktioner som uppstått genom digitaliseringen, där det inte finns någon tydlig kortsiktig lösning. Tid och skav kommer till slut att resultera i en balans, där gammalt och nytt hittar sin nya roll i samhället, på gott och ont.

Nätcasinon vs Staten

Nätcasino-industrin söker trevande efter sin plats i samhället. En komplicerad balansgång där man måste anpassa sig efter statens regelverk som kontinuerligt förändras. Företagen är i konstant beredskap och måste blixtsnabbt kunna anpassa sig för att vara på rätt sida om rådande reglering. En förändring i regleringen innebär oftast en nackdel för spelföretagen.

En industri i ett tidigt skede är intressant att följa, eftersom ingen riktigt vet hur den kommer att se ut när den har mognat, eller när den har mognat. Särskilt en industri som dessutom måste hitta balans med stat och samhälle. I början är alla parter långt ifrån varandra och det uppstår ett regleringskrig pådrivet av staten, där alla parters önskade utfall saknar kompatibilitet - där befinner vi oss idag. Men allteftersom parterna kommer allt närmare varandra får regleringskriget ett lägre tonläge, tills det en dag tystnar och en unison balans uppstår mellan alla parter. 

Om man på förhand kunnat förutspå utfallet hade alla parter skakat hand direkt, och massvis med tid och pengar hade sparats. Men riktigt så enkelt är det inte. Konflikten mellan självintresse, och ej tillgodose motpartens önskan sätter käppar i hjulen. Men en vacker dag är alla parter hyfsat nöjda över utfallet, och det ständiga hotet om regeländringar helt försvinner.

Den mest expansiva tillväxtfasen för nätcasino-industrin är sannolikt bakom oss, och vi kommer kanske att se en mer blygsam tillväxt framöver. Konsumenten har hjälpmedel för att gå igenom alla nya casinon, med namn som Dream Vegas, Play Ojo och många fler. 

Hur bemöter casinoföretagen den osäkerhet som råder: Vågar företagen vara proaktiva, och gå händelserna i förväg? Eller väljer man en reaktiv strategi med smarta motdrag? Kanske båda?

Alla regleringskänsliga industrier har genomgått en liknande dans med stat och samhälle: Alkohol och -tobaksindustrin har genomgått liknande faser världen över, tills de en dag hittade balans med stat och samhälle. Det ska tilläggas att olika platser har olika utfall och regleringar, något som sannolikt inträffar även i spelindustrin.

E-handel, en samhällsutmaning

Att kunna beställa precis vad som helst från Amazon och få det levererat hem till dörren är fantastiskt. Det är ett kvitto på att dagens samhälle har effektiviserats, men medför samtidigt en del frågor och utmaningar för samhället i övrigt. 

  • E-handelsindustrins utopi är en stadskärna helt utan några butiker, där konsumenten helt övergått till e-handel med hemleverans.

Nuförtiden är det vanligt med vakanta butikslokaler i innerstäder runt om i landet, eftersom konsumenter i allt snabbare takt har övergått till hembeställning genom e-handel. Många fysiska butikers vinstmarginal har försvunnit när de påtvingats en ny verklighet förhålla sig till. -Kanske krävs en annan strategi?

E-handelsföretagen konkurrenskraft ligger oftast i pris, utbud och logistik, och den fysiska butik som försöker att konkurrera med Amazon med dessa variabler blir sannolikt inte långvarig. Det finns dock andra vägar att gå, vägar som Amazon inte kan ta. Fysiska butiker har sannolikt stora möjligheter att fokusera på specialiserade marknadssegment; som nischade och skräddarsydda produkter och tjänster som formas runt kundens behov. Något som uppmuntrar kundens fysiska närvaro i butiken.

Då får konsumenten får en kort upplevelse med produkten innan köp. Hon kan se sig själv med produkten, röra och känna den. När vi beställer något online är det ett mer abstrakt förhållande till produkt och affär.

E-handelsföretag konkurrerar genom enormt utbud och lågt pris, utan samma intima kontakt med konsumenten. De pressar priset genom att stegvis effektivisera värdekedjan genom skalbarhet och automatisering. När ett företag som Amazon blir så dominant skapas en risk att de kan förvärva nästan all konkurrens på nätet. Eftersom digital närvaro inte har några avståndsbarriärer står vi kanske inför en intressant framtid där företag som Amazon erövrar land efter land. Om lokala företag skulle missgynnas blir staten kanske åter frestad att göra ingripanden.

TV-spel - en folkfest

Tv-spelsindustrin är kanske den enda digitala industrin som uppnått ett moget stadie i sin livscykel. Den etablerade sig för flera årtionden sedan och är idag relativt förutsägbar i sin utveckling, även om utvecklingen hela tiden går framåt. Spelen är ungefär desamma, och nya upplagor släpps varje år. Det vill säga, nya spel och konsoler som årligen släpps med små förbättringar. 

Hur beter sig en digital industri som uppnått mogen ålder?

Intressant nog så har Tv-spelsindustrin tagit ett litet steg bakåt från det digitala, tillbaka till fysiska mötesplatser där människor samlas i grupp. - Alltså motsatt utveckling från digitala industrier i övrigt, som isolerar mänskligheten.

Idag fylls arenorna till bristningsgränsen med publik som vill se live-tävlingar inom e-sport. Det är ganska motsägelsefullt att en sport som helt spelas online utan behov av motspelarens fysiska närvaro plötsligt börjar dra fulla läktare. Har mänskligheten hittat en balans med den digitala eran? - Där solitära beteendemönster plötsligt börjar inta en social skepnad.

Frågan är om samma åter-socialisering väntar andra digitala industrier?

Kommer människan få nog av e-handelns bekvämlighet och hellre välja innerstaden igen, och gå ut och shoppa med sina vänner. Kommer nätcasinon få minskad efterfrågan då kunden hellre vill uppleva socialt umgänge? 

Det får framtiden helt enkelt utvisa.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.