Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1352 artiklar

Företagande.se´s medlemsförmån inom förbrukningsmateriel slår alla rabattrekord. Hur går det ihop egentligen? Vad säger Office Depot själva? Det finns många olika svar men vi ska vi ge en förklaring som kastar ljus över fenomenet.

Uppseendeväckande höga rabatter är i mångt och mycket en marknadsföringsmetod och används flitigt. Alla har vi sett annonser om utförsäljning av orientaliska mattor eller sommarrean i klädbutiken med upp till 70 %. Det är inte dessa uppseendeväckande rabatter vi ska tala om här. De har sitt ursprung i att det inte finns ett riktpris och kunden inte kan relatera det rabatterade priset mot något. Det vi istället ska fokusera på är hur man kan ge höga rabatter på produkter som kända och man är van att köpa på flera olika ställen. I vårt fall fokuserar vi på förbrukningsmateriel.

Attraktiv kund

Mycket stora kunder som en kommun, en stor företagsgrupp eller till exempel Företagande.se´s alla medlemmar handlar för stora belopp. Det är attraktivt för leverantörer och hos FöretagadePlus finns ett ramavtal med Office Depot som ger uppseendeväckande höga rabatter. Så här kan det hänga ihop.

Volym

I princip alla företag har i någon omfattning behov av toners, papper, mjukpapper, emballage, pennor, kaffe och kakor och så vidare. Den enorma bredden har gjort att ramavtal inom förbrukningsmateriel ofta är bland de mest använda. Att många behov kan täckas av en enda leverantör ger stora volymer till en leverantör som i sin tur får förhandlingskraft vid sina upphandlingar med producenterna.

Marginal

Nästa faktor i gåtan är att kunder ställer allt högre krav på kvalité vilket ger att producenter som har en bra kombination av lågt pris och hög kvalité får sälja till en världsmarknad. Det gör att producenten kan öka graden av automation vilket i sin tur ger ännu lägre priser. Samtidigt finns det alltid producenter som inte har lika låg produktionskostnad och alla gynnas av ett högt marknadspris. Alltså, många förbrukningsprodukter inom de vanligaste behoven har ett relativt högt pris, dvs högre marginal än vad man kan tro.

Gungor och karuseller

Den sista faktorn till uppseendeväckande rabatter är ren försäljningsteknik. Tänk drickabacken som för några år sedan såldes i livsmedelshandeln för 19:90 plus pant. Backen såldes knappast med vinst men folk kom till butiken. Det man inte tjänar in på gungor får man ta igen på karuseller. Ett gammalt uttryck som är lika aktuellt idag som någonsin.

Genomsnittet viktigast

Sammanfattningen är att det absolut är rimligt med uppseendeväckande höga rabatter men vid bedömningen av ett ramavtals styrka måste man se till att helheten och genomsnittet är förmånligt. Gärna höga toppar men dalarna måste vara grunda.

Teckna abonnemang (Start)
Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.