Fråga marknaden: Vilket av bolagen Apple eller Domino's Pizza hade du helst jobbat för?

Vilket bolag tror du kommer att växa snabbast de närmaste åren: Apple eller Domino’s Pizza? Vi tänker intuitivt på Apple som ett innovativt företag med en framåtblickande kultur och banbrytande idéer, medan Domino’s Pizza verkar i en traditionell sektor där möjligheterna att växa är begränsade. Fråga någon med en färsk MBA-examen hos vilket av företagen hen helst skulle tacka ja till ett jobberbjudande och jag slår vad om att jag kan förutsäga svaret med 99 procents säkerhet.

Under de senaste tio åren har Apples aktie haft en enastående utveckling. På årsbasis har aktien gett 32 procents avkastning, så att 100 dollar som investerades i november 2008 är värda 1 640 dollar idag. Inte illa.

Men de senaste två månaderna har Apples aktie tappat mer än en fjärdedel av sitt värde. Detta beror delvis på företagets egen utveckling men i första hand på den granskning som digitala plattformar utsätts för av myndigheter och samhället i stort samt på den oro som finns kring säkerhet och personlig integritet. Sett i ett bredare perspektiv, visar dock kursfallet även på det faktum att Apple inte längre ska betraktas som ett innovativt tillväxtföretag.

Apple aktiemarknad

Apples börskurs de senaste fem åren.

Apples tillväxt under det senaste årtiondet (och den åtföljande aktieuppgången) är en spegelbild av dess lönsamma verksamhet. Förra året rapporterade Apple en nettomarginal på 22,4%. Det kan jämföras med beskedliga 10,6 % för Domino’s Pizza. När det kommer till krita, är pizza en konsumtionsvara som är svår att sälja till premiumpris och vars marknad präglas av tuff konkurrens, medan Apple säljer teknik och drar fördel av en position med relativ marknadsdominans.

Tittar vi närmare på hur Apples börskurs har utvecklats under senare tid, ser vi dock att aktien gett en avkastning på måttliga 4,5 procent sedan 1 januari i år (2018). Mellan 2000 och 2010 var dess genomsnittliga årliga avkastning ungefär 55 procent (trots finanskrisen), och mellan 2010 och 2017 gav aktien i genomsnitt omkring 24 procent per år. Som tillväxtföretag förväntas Apple generera värde och vinst – inte idag, utan i framtiden, just därför att det är innovativt. En bristande förmåga att leverera omedelbara resultat medför att tillväxtföretag inte lämnar utdelning. Istället förväntar sig investerare att börskursen ska stiga när vinsterna kommer. Detta ger Apple ett högt p/e-tal (börskurs dividerad med vinst per aktie), vilket avspeglar både förmågan att generera tillväxt (som en multipel av företagets nuvarande vinst) och priset på aktien – ju mer investerarna betalar för aktien, desto mer tror de att vinsterna kommer att öka i framtiden.

Av det följer att det finns två skäl till att tillväxtföretag tenderar att vara dyra: den ena är att de inte genererar vinster, den andra att marknaden är villig att betala en hög premie för framtida värden. Bland dagens tillväxtsektorer finns branscher som läkemedel, teknologi, bioteknik och programvaror.

I motsats till detta handlas värdeaktier (”blue chips”) till jämförelsevis lägre multiplar, men de genererar istället redan idag stora värden och hög lönsamhet – och lämnar därmed högre utdelning. På dagens marknad är tobak, flygbolag och livförsäkring exempel på värdeaktier.

Fråga aktiemarknaden

Det fantastiska med aktiemarknaden ligger i att den på ett adekvat sätt avspeglar företags framtida möjligheter, genom att den väger samman bedömningar hos miljoner investerare. Idag ligger Amazons vinstmultipel (p/e-tal) runt 90. Det kan jämföras med att en genomsnittlig aktie haft ett p/e-tal på 15 under ett genomsnittligt år det senaste århundradet. Amazons värdering avspeglar marknadens uppfattning om att företaget kommer att nå extraordinära vinster i framtiden och att – även om bolaget redan idag är lönsamt – det mesta av dess värde återstår att leverera. Som kontrast till detta handlas British American Tobacco till ett p/e-tal runt 2 och är, föga överraskande, en av de aktier som ger högst utdelning på börsen och som belönar sina aktieägare på en mer frekvent bas.

Aktiemarknaden ger oss viktiga insikter om hur ett företags framtid ser ut. Innovationer bedöms enbart utifrån om de lyckas eller floppar och historien ger inget erkännande åt innovationer som inte gått hem hos konsumenterna. Kommer ni ihåg laserdisketten?

Pizzaleverans

Jämför man Apple och Domino’s Pizza idag, så är det faktiskt Domino’s som har störst tillväxtmöjligheter enligt marknaden. Faktum är att Apple nu ska betraktas som ”blue chip”, en aktie med oklara tillväxtmöjligheter, då den nu handlas till ett p/e-tal runt 15. Domino’s, däremot, handlas till ett p/e-tal kring 30.

Apple vs dominos pizza

Apples aktie jämfört med Domino’s Pizza.

Ännu mer intressant är att värderingen av Apple-aktien baserad på vinst har halverats sedan maj 2010, vilket innebär att bolaget på naturlig väg utvecklats från att vara ett tillväxtföretag till en värdeaktie. Om jag skulle spå framtiden för bolagen skulle jag med säkerhet säga att ett pizzaföretag kommer att leverera mer värde till sina aktieägare än Apple – inte minst därför att snabbmatsbranschen exploderar i Kina.

Investerare riskerar sina pengar och det är ur detta egenintresse som marknadens nyckeltal växer fram och avspeglar ett företags långsiktiga möjligheter. Så vill du veta något om ett företags framtid är aktiemarknaden rätt plats att söka information.

Text av Arturo Bris, professor i finansiell ekonomi vid IMD och chef för IMD World Competitiveness Center.

Artikeln publicerades först i The Conversation.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.