Hos Bolagsverket kan du registrera alla företagsformer. I samband med detta ansöker du även om att få ditt företags namn registrerat. Den enskilda firman behöver normalt inte registreras på Bolagsverket. Det kan ändå finnas skäl att göra det.

Genom registrering av aktiebolaget skyddar du namnet i hela Sverige. Handelsbolaget och den enskilda firmans namn skyddar du bara i företagets hemortslän. Du kan även skydda namnet i andra län men då får du betala en extra avgift. Skyddet innebär att ditt föreslagna namn jämförs med befintliga företagsnamn och varumärken.

Bolagsverket ställer följande krav på ditt namn. Företagets namn får inte:

 • Bara vara en beskrivning av din verksamhet. t. ex Möbelfirman
 • Vara förväxlingsbart med någon annans företagsnamn eller varumärke
 • Innehålla någon annans släktnamn (efternamn)
 • Vilseleda allmänheten på något sätt

Bolagsverket vill att du lämnar flera förslag på företagsnamn. De prövar namnen i den ordning du skrivit ner dem. Det innebär att när man kommit fram till ett som kan godkännas för registrering så registreras detta utan att man frågar dig.

När du registrerar företaget och företagsnamnet måste verksamheten beskrivas noggrant. Bolagsverket bedömer inte företagsnamnet om de inte har en noggrann beskrivning av verksamheten.

Du ska känna att namnet speglar vad ditt företag står för. Med företagsnamnet kan du direkt visa vad du gör. Fråga dig vad du vill att kunderna skall tänka eller känna när de hör eller ser ditt företags namn!

 • Känns namnet bra när det uttalas? Om du ber tio personer läsa ditt företagsnamn skall de helst uttala det lika.
 • Går det att använda som www-adress?
 • Ser det snyggt när det skrivs eller trycks?
 • Kan det misstolkas? Kontrollera gärna mot främmande språk.
 • Måste du förklara vad namnet står för? Eller säger det sig själv?
 • Väcker det lust och intresse hos kunderna?
 • Känner du att du kan identifiera dig med ditt företagsnamn?  

Det var dags att registrera namn på företaget. I arbetet med affärsidén hade de kommit fram till Cosi Design AB. För säkerhets skull skrev de in två namnförslag till på registreringshandlingen till Bolagsverket.  

Blanketten var lätt att fylla i, men det krävdes bankintyg om att aktiekapitalet fanns tillgängligt och att revisorn undertecknade handlingarna. Dessutom var de tvungna att bifoga en stiftelseurkund, en bolagsordning och ett protokoll från ett första konstituerande styrelsemöte. ”Även om all information och mallar finns på Bolagsverkets hemsida, så känns det så ogenomträngligt”, suckade Marco och Emma när de satt vid köksbordet på söndagskvällen. ”Vi har ju tid hos både vår konsult på ALMI och revisorn i morgon. Någon måste kunna hjälpa oss”.

Väl hos sina rådgivare fick de all hjälp de behövde och redan samma dag kunde de skicka iväg alla handlingar till Bolagsverket. Samtidigt var de tvungna att betala in registreringsavgiften för att ärendet skulle kunna handläggas. ”Hur lång tid kommer registreringen att ta”, frågade de revisorn. ”Ja, det beror lite på hur mycket de har att göra på Bolagsverket och om de godkänner något av era namnförslag. Men räkna med fyra till sex veckor. Ni kan hålla er uppdaterade genom att gå in på deras hemsida och titta på aktuella kötider.”

Läs om hur skapar ett bra företagsnamn

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.