Linkedin är världens i särklass största professionella yrkesnätverk, idag finns 22 % av alla svenskar representerade och totalt i världen finns över 500 miljoner användare. Att det är ett professionellt nätverk innebär att tonvikten på Linkedin ligger på yrkeslivet och de kompetenser och nätverk du som yrkesverksam representerar.

Tidigare var Linkedin främst ett verktyg där rekryterare och Talent Management konsulter letade uppdrag och kandidater samt prisade varandras stordåd, idag är Linkedin betydligt mer diversifierat och alla yrkesgrupper finns representerade.

Alltså allas kunder finns typ representerade!

Social Selling innebär att öka antalet potentiella kontaktytor mellan dig och din presumtiva kund.

Social Selling

Social Selling innebär att öka antalet potentiella kontaktytor mellan dig och din presumtiva kund. Detta innebär att du använder fler kanaler och fler metoder för att nå ut med budskapet om vilket värde du kan ge din kund.

För mig handlar Social Selling om att vara ”Top On Mind” dvs när kunden är köpredo är det ditt namn som är det första tänkbara alternativet för personen i fråga och du är det naturliga bollplanket för kunden under sin resa till detta. Detta uppnår du enklast genom att dela med sig av den kunskap du besitter och interagera i diskussioner inom detta ämne.

Vladimir är cykelreparatör och har en liten verkstad i Linköping. Vladimir vill öka sin försäljning och börjar arbeta aktivt med Social Selling.

Exempel:

Vladimir är cykelreparatör och har en liten verkstad i Linköping. Vladimir vill öka sin försäljning och börjar arbeta aktivt med Social Selling. Som ett första steg optimerar Vladimir sin Linkedin profil (detta går vi igenom steg för steg i del 2) samt optimerar sin företagsprofil. Genom att nätverka och skriva direkt till tävlingscyklister och en CEO på en stor sportaffär i regionen börjar han på ett nytt sätt snabbt hitta nya leads för samarbete och försäljning. Varje vecka postar han en ny artikel om hur man på enkla sätt med enkla verktyg kan laga sin egen cykel och göra så cykeln håller längre genom att vårda den. Denna aktivitet gör att Vladimir snart ses som en "guru" på unika cykeltips och människor börjar resa till Linköping för att lämna sin cykel.

Genom att kommunicera smart i och på rätt sätt, spritt mellan flera olika kanaler skapar du en dialog med kunden där du till skillnad för traditionell marknadsföring hela tiden kan ta tillvara på kundens funderingar och frågeställningar och på bästa sätt bemöta dessa för bästa tänkbara resultat.

Social Selling fungerar även ypperligt för att stärka varumärket och individerna som arbetar i bolaget. Genom att kommunicera med en stark företagsprofil samt vässade individuella profiler framstår både företaget och individerna som en gemensam enhet med samma budskap.

Genom en ständig aktivitet på Linkedin ökas även företagets totala omvärldsbevakning, nya trender och idéer kan enklare snappas upp och delas inom personalgruppen.

Make It Work - Faktorer för framgång!

De här punkterna är enligt mig helt nödvändiga att först uppfylla för att resultatet av Social Selling ska bli så bra som möjligt:

- Genomarbetad plan

Det är helt nödvändigt att som företag ha en tydligt genomarbetat plan för sin Social Selling och en målsättning med projektet. Flera av de bolag jag hjälpt, har gått in hals över huvud, fulla med energi men helt utan målbild eller uppfattning om varför de satsar på denna strategi. Se till att först ta fram en plan och ett mål, och glöm för allt i världen inte att följa upp resultatet.

- Utbildning

Att förvänta sig att medarbetare som inte tidigare arbetat med Linkedin som ett säljverktyg ska förstå och anamma arbetssättet är befängt, några kommer göra det, men alla behöver förutsättningarna för att göra ett bra resultat. utbilda och förankra därför ert nya arbetssätt och säkerställ att alla förstår syftet, målet och hur de ska genomföra arbetet.

- Samarbete

Ett förändringsarbete kräver alltid en positiv samverkan i gruppen. Utkristallisera de olika delarna av arbetsgruppens kompetenser och led dessa till att samverka. Tex: är inte säljarna superba på att skriva tydlig och kommunikativ text till sina profiler, fine, låt marknads skribent-ess gå in och stötta, säljarna kan ge den personens input om USP:ar och ESP:ar istället.

- Resurser

Avsätts ingen tid eller resurser för att lyckas - kommer man med största sannolikhet inte lyckas. Detta är en universell sanning, trots detta är det alltför ofta projekt haltar.

Jag hoppar du har haft nytta av denna artikel, nästa del kommer gå igenom stegvis hur man bemästrar Social Selling och ökar försäljningen!

Läs fortsättningen här

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.