Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar
– Den som mår bra har bättre möjlighet att tänka på sin och kollegornas säkerhet. Därför lägger vi stort fokus på hälsofrämjande insatser, säger Sandra Åström.

Det hälsofrämjande arbetet är en del av ett omfattande och strukturerat arbetsmiljöarbete. Målet är att förebygga all typ av ohälsa eftersom det, utöver lidande för den drabbade, kan medföra en säkerhetsrisk i verksamheten. 

En annan aspekt enligt Sandra, är att ohälsa som får fortgå utan åtgärd kan leda till upprepad eller längre sjukfrånvaro, något som varje arbetsgivare vill undvika. SCA Munksunds preventiva hälsoarbete är följaktligen prioriterat och möjliggörs delvis av stöd från Försäkringskassan. Sandra berättar:

– Man ska inte sticka under stol med att hälsoarbete kostar pengar. Stödet från Försäkringskassan är betydelsefullt, då vi kan stärka vårt preventiva arbete ytterligare. 

Vilken typ av insatser gör ni för era medarbetare?

– Vid stressrelaterad ohälsa får medarbetare träffa en terapeut som kartlägger problematiken och ger individen och arbetsgivaren verktyg att hantera utmaningarna. Vid fysiska besvär sker tidig bedömning som kan leda till åtgärder på arbetsplatsen, exempelvis ergonomisk optimering av arbetsplats och arbetsteknik, anpassning av arbetsinnehåll med mera. Många har blivit hjälpta och vi har undvikit sjukskrivningar genom insatserna.

Det förebyggande hälsoarbetet tillsammans med omfattande arbetsmiljöinsatser har minskat de allvarliga olycksfallen påtagligt, men än är Sandra Åström inte nöjd:

– Vi har en nollvision och vilar inte förrän vi når den. Våra medarbetares hälsa och säkerhet är viktigast.

Ta steget du med: sök bidraget arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.