Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar
– Vi vill vara en hälsofrämjande arbetsplats, säger HR-specialist Jennie Johansson, och berättar om kursändringen som lett till minskad korttidssjukfrånvaro:

– Nyckeln att ingripa direkt när en anställd visar tecken på ohälsa. Tidiga insatser kan vara skillnaden mellan ett snabbt tillfrisknande och en längre sjukskrivning.

Modell för att agera direkt

Nu jobbar kommunen enligt en modell som innebär direktåtgärd när en medarbetare sjukanmäler sig vid upprepade tillfällen. Företagshälsovården kopplas in och medarbetaren får träffa en företagssköterska för ett hälsosamtal där man kartlägger hälsostatus och orsaker till sjukfrånvaron.

Sedan håller företagshälsovården möte med medarbetaren och chefen, ett så kallat trepartssamtal. Här går man igenom problembilden och upprättar en handlingsplan som ska omsättas i praktiken snarast.

Bidrag från Försäkringskassan gav nya möjligheter

Arbetsmodellen har bidragit till att den upprepade korttidssjukfrånvaron minskat. Men att rutinmässigt anlita företagshälsovård för undersökningar, kartläggningssamtal och upprättande av relevanta handlingsplaner, kräver pengar. Pengar som Orust kommun inte har.

– Att arbeta förebyggande är alltid bättre än att arbeta reaktivt men oftast är det en resursfråga. När vi fick höra att Försäkringskassan ger bidrag för förebyggande av ohälsa, tog vi chansen och sjösatte vår modell på bred front, säger Jennie Johansson 

Ta steget du med: sök bidraget arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan


Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.