Det finns många fördelar med att vara egen företagare. Att du helt får lita till din egen initiativförmåga och handlingskraft. Att du får ta ansvar fullt ut själv. Många företagare är samtidigt stressade och har inte så mycket tid över. Det gäller att prioritera så att du gör rätt saker.

En sak som är viktig att prioritera och lägga tid på är att sätta upp mål för din verksamhet - oavsett hur stressig vardagen kan vara. Mål ger fokus och energi och gör det möjligt att kunna arbeta planerat, strukturerat, effektivt och passionerat.

SMART-modellen är vanlig och bra att följa vid målsättning. Målen ska vara:

 • Specifika - konkreta
 • Mätbara - kvantitativa
 • Attraktiva - roliga och utmanade
 • Realistiska - genomförbara
 • Tidsatta - deadlines

När målen väl är på plats ska du arbeta för att nå dem. Då gäller det återigen att prioritera och fokusera på rätt saker. I det här läget är det vanligt och lätt hänt att tappa fokus och inte nå ända fram. Målen glöms bort och ofta drabbas den långsiktiga planeringen av det.

Ett exempel:

Du betämmer dig för att ringa 75 potentiella kunder under en vecka. Ett mål som fungerar alldeles utmärkt enligt SMART-modellen om du avsatt tid för att ringa. Mot slutet av veckan inser du att du haft så mycket annat att göra att du bara har ringt fem samtal totalt. Du bestämmer dig för att maila de resterande 70 personerna på listan istället. Du missade målet.

Du kan förebygga detta genom att ställa ett antal frågor om vilka hinder som kan dyka upp redan när du sätter målen.

Exempel på frågor:

 • Vad hindrar dig från att göra det som krävs?
 • Vilka tankar brukar du ha när du lyckas?
 • Vad har du lyckats med tidigare?
 • Vad är det minsta du kan göra för att ta ett steg mot målet?
 • Är det något du är rädd för?

Det hjälper också att känna till dina drivkrafter. Vad ger dig energi och flow? Inre drivkrafter är ofta starkare än yttre, som pengar.

Exempel på inre drivkrafter:

 • Utmaningar
 • Samarbete
 • Bekräftelse
 • Känna mening
 • Lärande

Ytterligare en effektiv hjälp att nå sina mål är att du tänker dig in i hur det känns att vara framme vid målet. Varje bra mål slutar med en känsla. Om du kan känna igen känslan du har när du uppnått målet är det väldigt motiverande. Kan du komma på hur det kändes när du gjorde något du varriktigt nöjd med senast? Du vill säkert känna så igen!

För att nå dina drömmar med ditt företag måste du ta fullt ansvar för att vara uppmärksam på de hinder du själv kan sätta upp på vägen. Ibland tar det tid att förstå det själv och det kan vara svårt att hitta dessa blindspots. Det är ofta lättare att ha någon att bolla med. Någon som kan bidra med nya tankar och perspektiv och ställa rätt frågor.

Sammanfattningsvis: Lägg tid och tankekraft på att sätta rätt mål för din verksamhet och glöm inte att ta reda på vad som hindrar dig och vad som driver dig för att nå ända fram!

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.