Hållbarhet är mycket mer än klimat. Kanske har du hört termen ESG förut? Det står för Environmental, Social och Governance och är ett sätt för investerare och andra intressenter att utvärdera ett företag ur ett bredare hållbarhetsperspektiv.

E: Environmental handlar om företagets klimatavtryck, det kan till exempel vara vattenförbrukning, utsläpp, avfall och påverkan på biologisk mångfald.

S: Den sociala aspekten rör sådant som arbetsrätt, jämställdhet och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

G: Governance, styrning, handlar om ett tydligt ledningsansvar, att bolaget är finansiellt lönsamt, och att man bland annat jobbar systematiskt med att motverka korruption.

För att hitta just ditt företags hållbarhetsmål gäller det att hålla upp en hållbarhetslins mot alla delar av verksamheten.

– Säkerställ att ni gör allt ni kan för att er värdekedja är hållbar ur alla aspekter inom ESG. Från hur ni påverkar de samhällen ni har verksamhet i till att ni har bra varor som inte påverkar miljön negativt, att ni använder energi effektivt och är transparenta med ert arbete och er styrning, säger Nikolay Burdakov, hållbarhetsansvarig på Swedbank.

Anledningarna till detta är flera enligt honom.

– Genom att leverera något som ger nytta till samhället bygger man ett gott rykte och starkt varumärke, det ger också en trygghet till kunder men även för investerare – att bolaget är ansvarsfullt och kommer att finnas kvar länge, säger han.

Swedbank hjälper gärna till med hållbarhetsarbetet för sina kundbolag. För stora företag har Swedbank en mer avancerad hållbarhetsanalys. Där man tittar på olika aspekter som är väsentliga för dem utifrån branschen de jobbar i.

För mindre företag har Swedbank samarbetspartners som kan hjälpa till med de första stegen och den första analysen, på hållbarhetsresan.

– Vi kan även ge bättre förutsättningar för finansiering som syftar till att ställa om verksamheten, till exempel mot fossilfri transport eller mer energieffektiv produktion samt byggande av resursbesparande och energisnåla fastigheter – vi vill ställa om tillsammans, säger Nikolay Burdakov.

Fem konkreta tips: tips: Så kan ni bli mer hållbara – och långsiktigt lönsamma

Tips och inspiration om hållbart företagande


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.