Startsida
av Jonathan Nilsson
Jonathan Nilsson
0 foruminlägg
2 artiklar
Däremot så skiljer sig banker och långivares erbjudanden sig åt, vilket gör det extra viktigt att undersöka vad är det för typ och hur ser räntan ut för företagslånet anser jämförelsetjänsten Kompar Företagslån.

Typer av företagslån

 

Generellt kan de olika typerna av företagslån delas in i tre varianter: amorteringslån, annuitetslån med ränta och annuitetslån med avgift. Dessa tre skiljer sig åt framförallt på två punkter, vilka kommer att avgöra kostnaden för ditt lån, nämligen ränta och amorteringstakt.

Amorteringslån

Låt oss börja med amorteringslån. Denna typ av företagslån liknar till stor del ens bolån, som beskrivits här hos konsumenternas. Räntekostnaden beräknas med hjälp av räntan multiplicerat med det återstående lånebeloppet. Lånet brukar ha en rak amortering, det vill säga att hela lånet återbetalas med lika stora delar fram tills dess löptid har gått ut och hela lånet är återbetalt. Det finns företagslån med 50% amorteringstakt och utan amortering, men dessa hör till ovanligheterna. I och med att det återstående lånebeloppet sjunker med varje månadsbetalning, och räntekostnaden beror på lånebeloppets storlek, så sjunker räntekostnaden varje månad. Amorteringsbeloppet är med andra ord samma varje månad, men räntekostnaden sjunker under lånets löptid.

Annuitetslån med ränta

Den andra typen av företagslån är annuitetslån med ränta. Precis som för amorteringslån så avgörs räntekostnaden av räntan och det återstående lånebeloppet. Denna typ av företagslån skiljer sig däremot åt då amorteringstakten varierar varje månad. Lånet är nämligen utformat på ett sådant sätt att din betalning, som består av både amortering och räntebetalning, ska vara samma belopp varje månad. I början av lånet betalar man därför till störst del ränta och amorterar endast ett litet belopp. Amorteringen ökar sedan över lånets löptid. Kommer du eventuellt vilja lösa lånet tidigt är den här typen av lån inte att föredra, i och med att du kommer att ha betalt mestadels ränta initialt och endast amorterat ett mindre belopp på ditt företagslån. 

Annuitetslån med avgift

Annuitetslån med avgift beskrivs av många banker och långivare som ett företagslån utan räntan. Detta är ett en aning missvisande sätt att beskriva det; ja, lånet har ingen ränta men det har fortfarande en kostnad. Istället för att använda sig av en ränta så använder sig denna typ företagslån sig av en avgift istället och månadsbetalningen är densamma varje månad. Detta gör att du som egenföretagare betalar lika stor del amortering och avgift varje månad. Fördelen ligger i att det blir enklare att planera kostnaden och amorteringen med denna typ av lån, i och med att det är samma belopp varje månad. Däremot finns det flera aktörer som uttrycker avgiften som en månadsränta, vilken beräknas genom att dela avgiften med det nominella beloppet, det vill säga vad du lånat. Detta blir en aning skevt och du bör istället kolla efter jämförbar månadsränta, vilken tar amorteringstakten i hänsyn.

Jämför företagslån innan du fattar beslut

 

Som du kanske förstår efter att ha läst ovanstående text så finns det flera olika typer av företagslån och att det är ganska enkelt att bli förvirrad av vad respektive typ innebär och vilka kostnader de medför. Av den anledningen är det alltid en god idé att använda sig av en jämförelsetjänst för företagslån som Kompar. Då har någon annan nämligen gjort jobbet åt dig och undersökt hur lånen skiljer sig åt och sammanfattat detta. Det är även vanligt att sådana jämförelsetjänster använder sig av vad som kallas jämförbar månadsränta, vilken har gjort alla typer av lån och räntor jämförbara åt dig. Råkar du ha frågor så finns dessutom professionella rådgivare tillgängliga för att besvara eventuella frågor.Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.