Bitcoins framtid kommer diskuteras med flera olika prognoser hur det förväntas gå för kryptovalutan under 2022. 

Bitcoin – historisk översikt

Bitcoin räknas som världens första kryptovaluta och lanserades officiellt 2009 av Satoshi som är ett pseudonym för en eller flera personer. Valutan värde var inledningsvis lågt. Den första kända transaktionen med Bitcoin ägde rum i maj 2010 när hela 10.000 Bitcoins användes som betalning för hemleverans av två pizzor. I takt med att valutans värde successivt steg kraftigt så blev det alltmer attraktivt att köpa bitcoin. Investerare som köpte stora volymer av Bitcoin när valutan var lågt värderad har fått en bra avkastning i takt med att kryptovalutans värde ökade dramatiskt. I genomsnitt så har Bitcoin vuxit i värde med 200 procent per år.

Fördelar och nackdelar med Bitcoin 

Bitcoin erbjuder flera fördelar utifrån ett investeringsperspektiv.

  • Säkra och transparenta transaktioner – Bitcoin transaktioner är väldigt säkra och transparenta eftersom kryptovalutan baseras på en så kallad avancerad blockteknologi.
  • Anonymitet – Bitcoin valutan erbjuder anonymitet vilket passar investerare som är måna om en anonym investeringshistorik.
  • Flexibilitet och tillgänglighet – Bitcoin är tillgänglig i nästan alla länder.
  • Kostnadseffektiva och smidiga transaktioner – Som decentraliserad valuta erbjuder Bitcoin smidiga och kostnadseffektiva transaktioner utan att det tillkommer avgifter från banker etc. 

Det finns dessvärre även nackdelar med Bitcoin.

  • Hög volatilitet – På grund av ett relativt begränsat antal användare så varierar kryptovalutans värde varierar jämfört med konventionella valutor som svenska kronor och amerikanska dollar.
  • Bitcoin kräver stor kontroll – Som decentraliserad valuta så har investeraren själv ansvaret för att kontrollera sin Bitcoin portfölj.
  • Barnsjukdomar & dåligt rykte – Bitcoin kämpar som relativt ny valuta fortfarande med sjukdomar och dåligt rykte som ofta sprids från de etablerade finansiella institutionerna som betraktar valutan som en konkurrent. 

Rasar Bitcoin under 2022?

Efter ett svängigt år så nådde Bitcoin ett rekordhögt värde på 69.045 dollar i november 2021. Den positiva trenden under förra året berodde på ökade globala Bitcoin investeringar och ljusa framtidsprognoser för kryptovalutan. Men hur ser det ut för 2022? Framtidsoptimismen för Bitcoin förefaller ha svalnat hos en hel del investeringsförvaltare. Enligt en enkät från Deutsche Bank så förutspådde hela 62 procent av de tillfrågade förvaltarna att det var mer sannolikt att Bitcoin skulle halveras i värde under 2022. Endast 38 procent trodde att kryptovalutans fenomenala tillväxt skulle fortsätta med en fördubbling under det kommande året. Enkäten pekade också på stora skillnader mellan yngre och äldre investerare. Majoriteten av förvaltarna under 35 år var optimistiska och trodde att Bitcoin skulle fördubblas i värde under 2022 jämfört  med endast 26 procent hos förvaltarna över 55 år. Detta är dock inte överraskande eftersom yngre personer tenderar vara mer optimistiska och villiga att ta högre risker än mer riskundvikande äldre personer. 

Bitcoin når värde på 100.000 dollar

En del förvaltare förutspår att 2022 kommer bli ett ännu starkare år för Bitcoin och att kryptovalutan når ett nytt rekordstort värde som överstiger 100.000 dollar. Det är bland annat den respekterade verkställande direktören för Voyager Digital Steve Ehrlich som stödjer denna optimistiska prognos rörande Bitcoin för 2022. Finns det fog för denna optimism? Efterfrågan är en central faktor som påverkar priset på Bitcoin. Eftersom kryptovalutan har ett begränsat utbud och efterfrågan förväntas att öka så finns det anledning till att en del investerare tror att Bitcoin kommer att toppa i värde under det kommande året genom att potentiellt passera den historiskt viktiga milstolpen 100.000 dollar. 

En del marknadsexperter menar att den ökade globala osäkerheten gynnar alternativa valutor som Bitcoin i och med att allt fler förvaltare köper upp kryptovalutan för att sprida sina risker. Denna tendens skulle ytterligare stärka Bitcoins internationella ställning och pressa dess pris markant uppåt. Ett minskat förtroende för dollarn gynnar kryptopvalutor som Bitcoin. Exempelvis  använde det ekonomiskt härjade centralamerikanska landet El Salvador sig av Bitcoin som sitt värdeförråd. Fler investeringar i Bitcoin bidrar i sin tur till att dess värde fortsätter att stiga så det finns definitivt utrymme för framtidsoptimism under 2022. 

Bitcoin förlorar sin marknadsdominans under 2022

Även om Bitcoin är den största kryptovalutan så är den långt ifrån den enda kryptovalutan. Det finns tendenser som pekar på att Bitcoin successivt håller på att förlora sin marknadsdominerande ställning bland kryptovalutorna. I början av 2021 så stod Bitcoin för 70 procent av handelsvolymen bland kryptovalutor jämfört med endast omkring 40 procent under slutet av 2021. Anledningen till denna nedgång beror på ökad konkurrens från andra kryptovalutor som Ethereum (ETH), Solana (SOL) och Cardano (ADA). Dessa konkurrerande kryptovalutor förväntas att på allvar utmana Bitcoin under 2022 i takt med att allt fler transaktioner använder sig av Ethereum etc.

Sammanfattning

Bitcoin är världens största kryptovaluta och dess värde har ökat enormt sen starten 2009. Efter ett starkt år 2021 så förutspår en del förvaltare att Bitcoin kommer att krascha och dramatiskt minska i värde under 2022. Optimistiska marknadsexperter tror istället att den osäkra globala ekonomin gynnar Bitcoin och att fortsatt stor efterfrågan kommer resultera i att Bitcoin passerar 100.000 dollar i värde under 2022. Bitcoin förväntas också uppleva större konkurrens från alternativa kryptovalutor som Ethereum och Solana.  


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.