Peder Bylander

IP-managementkonsult och patentombud på Patentstudion ⎸ Bylander Consulting AB
INFO
Peder som är civilingenjör arbetar med genomlysning av sina kunders immateriella tillgångar, med kon Mer..
Aktivitet
  • Antal foruminlägg: inga
  • Antal artiklar: 1 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Just testing.

Strategi kring företagets immateriella tillgångar

Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Peder som är civilingenjör arbetar med genomlysning av sina kunders immateriella tillgångar, med konkurrentanalys av immateriella rättigheter och utarbetande av strategier avseende hur kunderna bör agera för att nå sina kommersiella mål. Peder arbetar med kommersialisering av teknik, innovationsledning, kapitalanskaffande och tekniköverföring. Peder är svenskt patentombud och utarbetar patentansökningar, och sköter därefter det patenträttsliga arbetet för kundens räkning.

Patentstudion arbetar inom området Intellectual Property Management.
Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap.

Patentstudion och dess partners har kompetens och erfarenhet inom teknik, juridik och affärer.
Aktivitet
  • Antal foruminlägg: inga
  • Antal artiklar: 1 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 0 st
Det finns för närvarande inget innehåll.