I en debattartikel den 12 oktober menade jag att borgerlighetens problem är avsaknaden av ett riktigt stort samlande borgerligt parti. Ingressen var följande:

”Borgerlighetens problem är avsaknaden av ett riktigt stort samlande borgerligt parti. Idag är borgerligheten splittrad på fyra olika partier, som både måste positionera sig gentemot väljarna och kunna samverka inbördes. Resultatet är konflikter mellan partierna, målgruppsfokusering och försvagad borgerlighet. Borgerligheten måste ha ett parti motsvarande Socialdemokraterna. Stort och med betydande andel av det borgerliga väljarstödet. Ett parti som kan attrahera väljare från såväl S som SD. Då kan också borgerlig näringslivsagenda få ett genomslag i riksdagen.”

Många har hört av sig och frågat hur det skulle gå till i praktiken att skapa ett stort samlande borgerligt parti. Jag åtkommer här med kort förslag: Grunden för detta stora borgerliga parti är moderaterna. Ett parti som sedan decennier är Sveriges största borgerliga parti. Politiken skulle, i stora drag, baseras enligt följande:

Politikområde

Om moderaterna justerar sin politik i enlighet med ovan, i stort, kan således väljare attraheras från övriga borgerliga partier. Infogas dessutom politiska inslag från S och MP kan väljare också attraheras från partier utanför borgerligheten.

Moderaterna positionerar sig då inom triangeln:

Socialliberalism, konservatism, liberalism

På pappret enkel lösning för att skapa ett stort allmänborgerligt parti.

Problemet? Varje parti, precis som företag, har inbyggda värderingar, historik och personrelationer, vilket kan utgöra hinder för förändringsprocessen.

En affärsplan måste anpassas till rådande marknad och efterfrågan. En förutsättning för företagets tillväxt. Liknande resonemang kan kanske föras kring ett partiprogram. Det påminner om en affärsplan, varvid affärskonceptet motsvarar den politiska ideologin som partiprogrammet baseras på? Sålunda, kanske att Moderaternas partiprogram måste justeras med ökade inslag från socialliberalismen?

Fyra borgerliga partier som strider inbördes och positionerar sig gentemot delvis samma väljargrupper är mindre tillrådligt. Socialdemokraternas styrka är föreningen av olika politiska riktningar i ett och samma parti. Ett parti som innehåller falanger som står nära V, men även L och C. Genom att förena dessa falanger i ett parti och jämka de olika viljorna och åsikterna i ett och samma parti, är S stort, vilket ökar möjligheten att få genomslag för sin politik.

Jag menar att motsvarande är nödvändigt inom borgerligheten. Då lämpligen alltså med utgångspunkt hos moderaterna. Men jag inser givetvis den praktiska svårigheten att genomföra ovanstående för att skapa ett stort borgerligt parti, men det är om inte annat ett tankeexperiment med bäring på nuvarande svenska politiska verklighet.

För väljare som vill se ökat genomslag för borgerlig näringslivspolitik är nog ett stort samlande borgerligt parti den mest rationella lösningen?

/Peter Tovman

Detta inlägg är skribentens egna åsikter. Vill du skriva en insändare, debattartikel eller skicka in en replik kan du göra det här
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.