I en text här på Företagande.se undrar Peter Tovman hur jag arbetar mot överbyråkrati och tung administration som stjäl tid från patientmöten i sjukvården. Frågan är ”vad Lina Nordquist som riksdagsledamot gör för att förändra situationen”, frågar sig Tovman.

På nationell nivå har Liberalerna varit pådrivande i arbetet för regelförenklingar, mot onödig administration. Ett exempel på detta är motionen ”Liberal politik för färre och enklare regler” (2016/17:1081).

Själv har jag i skrivande stund varit riksdagsledamot i knappt två veckor, men i flera år har jag arbetat på regional nivå för att minska och omfördela vårdens administration. Sjukvården handlar om liv, död, patientsäkerhet och väl genomtänkta riktlinjer. Dokumentation behövs därför, men samtidigt tyngs medarbetare av krav på återrapportering, dubbelregistrering och kringjobb.

En del administration är helt nödvändig och kan bara utföras av en legitimerad läkare eller sjuksköterska. Annat är däremot helt onödigt eller kan utföras bättre av annan vårdpersonal. Dessa fakta måste upprepas, upprepas, upprepas av den som vill förändra i opposition. Det är genom upprepning och otaliga myrsteg framåt som ett oppositionsparti med tiden kan nå förändring.

Låt mig räkna upp några av mina egna myrsteg: En av mina första åtgärder som liberalt regionråd i Uppsala län var att stötta inrättandet av medicinsk sekreterarutbildning. Duktiga vårdadministratörer kan ge andra i sjukvården tid till medicin och omvårdnad. Dessa utbildningar är därför en viktig kugge i arbetet för att minska sjukvårdspersonalens administrationsbörda.

En annan tidig åtgärd var ett uppdrag att kartlägga sjukvårdens administrativa belastning, i syfte att minska och omfördela pappersarbetet. Det är tråkigt att det arbetet avstannade när den rödgröna ledningen tog över region Uppsala, men sådana är demokratins regler.

Jag har under den gångna mandatperioden föreslagit en översyn av rollfördelningen i sjukvården, jag har yrkat på att medarbetare ska kunna ifrågasätta tidstyngande regelverk, och jag har drivit införandet av vårdnära service som avlastning för andra yrkesgrupper.

Så sent som i våras krävde jag även uppföljning av hur statens riktade bidrag påverkar administrationsbörda och kostnadsutveckling i Uppsalas sjukvård. Jag har nu fått förtroendet att fortsätta detta arbete i riksdagen.

Arbetet för kortare vårdköer och mer tid för patienterna pågår i många liberala sammanhang. I Stockholms läns landsting har Anna Starbrink och Daniel Forslund varit drivande i arbetet för avlastande yrkesgrupper och för innovation, mot otympliga, tidstjuvar till IT-system som i värsta fall försvårar för sina användare, snarare än att hjälpa.

Listan över våra konkreta förslag kan göras lång, och vi ger oss inte. Vår målsättning som liberaler är enkel: det är dags att lämna tillbaka välfärden till invånarna. Lina Nordquist, riksdagsledamot (L)

Detta inlägg är skribentens egna åsikter. Vill du skriva en insändare eller debattartikel kan du göra det här

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.