En av vår tids stora politiska frågor är sjukvården. Kanske den största? Cancervårdköerna är olidligt långa, primärvården fungerar inte tillfredsställande. KD insåg detta, tog tag i sjukvårdsfrågan, därför ökade partiet i valet 2018, och fortsätter öka i opinionsmätningar. Lokala sjukvårdspartier skördade framgångar i valet. Att SD växer har inte bara grund i integrationsproblematiken, utan att övriga partier inte levererar konkreta resultat i sjukvårdsfrågan.

Cancer är en sjukdom som måste hanteras direkt utan onödig fördröjning. Långa köerna leder till att sjukdomen förvärras, patienter avlider på grund av utebliven behandling i tid. Råder brist på vårdplatser och vårdpersonal som specialistsjuksköterskor, allergiläkare, urologer, patologer, barnmorskor.

För företagarna är en fungerande sjukvård helt avgörande för att kunna driva företag. Både för sig själv och medarbetarna. Långvarig sjukdom kan vara förödande ekonomiskt för företagare, utöver allt mänskligt lidande. Och vid somliga sjukdomar hjälper inte försäkringar. Kompetens och utrustning finns bara vid de stora sjukhusen. Här är det alltså långa vårdköer.

Jag föreslår att M agerar enligt följande i sjukvårdsfrågan: M centralt tillsammans med M:s sjukvårdspolitiker i de landsting/regioner där M har makt dels tillser att förslag som sjukvårdsutredaren Göran Stiernstedt föreslår i tillämpliga delar snarast implementeras. Dels i dessa landsting/regioner för invånarna regelbundet uppvisar konkreta resultat avseende vårdköer, vårdplatser mm. Vidare, M driver i riksdagen att tills vårdköerna är i balans, betalar staten fullt ut för vård i utlandet (EU/EES-land), beslut om förhandsbesked erhålls snabbt från Försäkringskassan om utlandsvård, och för patienter som inte kan betala i förskott för utlandsvården, träder staten in. Slutligen, att M i riksdagen driver på så att såväl statens ansvar som möjligheter att påverka och ingripa direkt i landstingen/regionerna i syfte att påverka vården ökar, vilket kräver ändringar i hälso- och sjukvårdslagen.

För landets företagare, och befolkningen som helhet, är förslagen enligt ovan en väg till att hantera sjukvårdsproblematiken på kort och lång sikt.

Peter Tovman, ek. lic
Medlem Moderaterna

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.