EU håller på att ta fram ett nytt direktiv om upphovsrätt. Det innehåller en del nya - och märkliga - förslag som kan komma att förändra internet som vi känner det.

Artikel 13: Uppladdningsfilter

I direktivets artikel 13 föreslås att alla nätplattformar som kan anses vara kommersiella skall hållas ansvariga ifall de inte lyckas hindra sina användare från att ladda upp text, bild, ljud eller video som kan tänkas inkräkta på någon annans upphovsrätt.

Till att börja med innebär detta förhandscensur, vilket bryter mot en av den demokratiska rättsstatens grundläggande principer. Gör någon något otillåtet, då skall personen ställas till ansvar i efterhand. Dessutom flyttas makten över det fria ordet på detta sätt från lagarna och rättsväsendet till nätplattformarnas användarvillkor och privata aktörer. Vilket är oroande.

Direktivet förespråkar ett system där nätplattformarna förutsätts teckna licensavtal för allt som alla användare kan tänkas ladda upp på respektive plattform. Vilket naturligtvis är en omöjlighet. Det finns inte ens något register att stämma av mot, då i princip allt som alla skapar automatiskt omfattas av upphovsrätten.

Den enda tekniskt realistiska möjligheten för plattformar som Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Familjeliv, SvenskaFans, KP-forum m.fl. att hantera detta är genom snävare användarvillkor och filtrering av allt som alla användare laddar upp. Youtube har redan ett sådant filter för musik. Det kostade 50 miljoner USD att utveckla - och det fungerar ändå inte som det skall. Motsvarande måste alla plattformar nu ta fram, fast det måste täcka all form av information: text, bild, ljud och video. Vilket i vart fall mindre plattformar inte kommer att ha råd med. Om det över huvud taget är tekniskt möjligt.

Detta kommer att innebära slutet för många av dagens sociala nätplattformar. Och det kommer att begränsa internets öppna och fria flöde av information, då det mesta folk vill ladda upp kommer att fastna i dessa filter.

Missa inte: EU vill förstöra internet: stoppa EUCD i parlamentet!

Artikel 11: Den märkliga »länkskatten

I normala fall är människor glada om andra länkar till deras web-sidor, eftersom det ger fler besökare. Ofta betalar man till och med för att få in-länkar (organiska eller i form av annonser). Med artikel 11 blir det precis tvärtom: Den nätplattform som själv eller vars användare uppmärksammar allmänheten på en intressant nyhetsartikel och som leder besökare till denna artikel genom en länk… skall tvingas betala en licensavgift till tidningen som man länkar till. Vilket är helt absurt.

Idén har prövats i Tyskland och Spanien - och misslyckats på precis de sätt man kan förvänta sig. Det har blivit sämre för alla. Och nu driver de stora mediehusen på för att detta misstag skall upprepas i större skala, i hela EU.

Detta är helt enkelt ett ogenomtänkt förslag som kommer att minska mångfalden i det offentliga samtalet, i den politiska debatten och i kulturen - helt enkelt på grund av att folk inte längre kommer att kunna länka till tidningsartiklar som de finner relevanta och intressanta.

Frågan avgörs under våren

Direktivets framtid kommer att avgöras i en omröstning i Europaparlamentets plenum under våren. Just nu pågår ett omfattande gräsrotsarbete för att stoppa artikel 11 och 13, eller i värsta fall hela direktivet. I skrivande stund har närmare fem miljoner nätanvändare skrivit på en petition mot artikel 13.

Henrik Alexandersson arbetar med frågor som rör yttrandefrihet och internets frihet hos 5 juli-stiftelsen.

Fördjupning:

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.