Sammantaget föll konjunkturindikatorn till den lägsta nivån sedan pandemiåren och skiljer sig markant från småföretagens optimistiska förväntningar från förra året. Samtliga delar i indikatorn är klart svagare men tydligast är sysselsättning och orderingång.

Norrbottens län har landets starkaste småföretagskonjunktur och även Uppsala och Västerbotten står sig starkt.

De län med störst pessimism bland småföretagarna är Gotland och Västernorrland, Kronoberg och Södermanland.

- Orsakerna till de stora skillnaderna kan bero på vilka branscher som är tongivande i länet. Men även hur internationella företagen är. Län med få exportföretag pressas av höga kostnader, stigande räntor och en svagare krona, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

När småföretagen blickar framåt ett år tror många att det blir sämre innan det blir bättre. Gotland och Södermanland är mest pessimistiska. Även här sticker Norrbotten ut i positiv riktning med en mer optimistisk syn på framtiden än övriga län.

- I en majoritet av Sveriges län tror småföretagen att konjunkturnedgången fortsätter under det kommande året. Det är en bekymrande utveckling, och om hushållen inte handlar hos de småföretag de uppskattar kommer fler att gå omkull, vilket förvärrar den ekonomiska nedgången, säger Johan Grip, chefsekonom på Företagarna.

Brist på arbetskraft största hindret för expansion

Bristen på arbetskraft är fortfarande en stor utmaning för många småföretag. I landet som helhet ser sex av tio småföretag goda möjligheter att expandera, men i samtliga län uppges bristen på lämplig arbetskraft som det största hindret för tillväxt. Störst arbetskraftsbrist upplevs i Norrbottens län följt av Värmland och Uppsala län. Här uppgav mer än hälften av småföretagen att de har svårt att hitta lämplig arbetskraft.

Att bristen på arbetskraft fortsätter att vara det största tillväxthindret tyder på en fortsatt stark arbetsmarknad men sannolikt också brister i arbetsmarknadens funktionssätt där tillgången på bostäder kan vara en viktig del för att attrahera arbetskraft.

Likt 90-talets krisnivåer

För många småföretagare är den rådande konjunkturen sämre än något man tidigare upplevt. Synen på lönsamheten i företagen är nere på nivåer som inte setts sedan 1990-talet.

- Det är oroväckande att företagens lönsamhet fortsätter att gå ned. Möjligheten för företag att generera rimliga vinster är av stor betydelse för framtida utvecklingsmöjligheter och för att kunna fortsätta expandera och nyanställa. Områden som är av största vikt för samhället i den situation Sverige befinner sig just nu, säger Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund.

Kommentar till bild: 2013 kostade en euro lite drygt 8.50 SEK, idag kostar den över 11.60 kronor vilket betyder att svenska kronan har tappat 25% gentemot euron på 10 år.

Se även: Högst konkurssiffran på 20 år - inga tecken på avmattning


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.