Rapporten, som genomför en omfattande analys av arbetsgivaravgifterna och deras effekter, framhåller att lägre arbetsgivaravgifter kan stimulera företagande och ekonomisk tillväxt.

Det finns starka indikationer från ekonomisk forskning att lägre avgifter inte bara höjer inkomster för både företagare och anställda, men också bidrar till att fler jobb skapas.

Caroline Szyber, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, menar att de höga avgifterna är en tyngd för företagen, speciellt inom industri, handel, samt hotell och restaurangbranschen. Dessa branscher betalar upp till 95 miljarder kronor mer årligen jämfört med EU-genomsnittet.

Ytterligare en aspekt som rapporten belyst är hur stor del av arbetsgivaravgifterna som faktiskt är ren beskattning.

I de flesta ledande ekonomier i världen går arbetsgivaravgifterna till sociala ersättningar utan någon dold skatt. Sverige avviker här, där en stor del av avgiften är en dold skatt vilket påverkar företagens ekonomi negativt, förklarar Sten Lindgren, styrelseledamot i förbundet.

Sammantaget betalar svenska företag 185 miljarder kronor årligen i arbetsgivaravgifter.

För att förbättra situationen och stärka Sveriges position i den globala ekonomin föreslår Småföretagarnas Riksförbund en kraftig sänkning eller fullständig avskaffning av den dolda skattekostnaden inom arbetsgivaravgiften, alltså den del som inte går till sociala ersättningar.

Se hela rapporten här


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.