Minskad hushållskonsumtion

Hushållens konsumtion minskade med 0,4 procent i april 2024 jämfört med mars, i säsongsrensade tal. Jämfört med april 2023 sjönk konsumtionen med 0,7 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade siffror. En av de branscher som påverkade konsumtionen mest negativt var detaljhandeln med brett sortiment, som minskade med 1,4 procent jämfört med samma period förra året. Positivt bidrag kom från bostadsrelaterade utgifter, inklusive elektricitet, gas och uppvärmning, som ökade med 3,0 procent.

Nedgång i BNP

Sveriges BNP minskade med 0,7 procent i april 2024 jämfört med föregående månad, enligt säsongsrensade tal. Kalenderkorrigerad BNP var oförändrad jämfört med samma månad föregående år. En nedgång i hushållens konsumtion och en svagare produktion i näringslivet bidrog till den negativa utvecklingen.

Industrins orderingång kraftigt ner

Industrins totala orderingång minskade med 8,3 procent i april 2024 jämfört med mars, och med hela 15,8 procent jämfört med april 2023, i kalenderkorrigerade tal. Både hemmamarknaden och exportmarknaden visade en negativ utveckling, med minskningar på 3,5 procent respektive 8,9 procent jämfört med mars.

Minskad produktion inom näringslivet

Produktionsvärdeindex för näringslivet minskade med 0,4 procent i april 2024 jämfört med mars, i säsongsrensade tal. Jämfört med april 2023 minskade produktionen med 1,4 procent. Industrisektorn visade en betydande minskning med 4,4 procent, där övrig maskinindustri uppvisade en nedgång på 18,7 procent. Tjänstesektorn var oförändrad medan byggsektorn minskade med 4,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Den samlade bilden från dessa indikatorer understryker att den svenska ekonomin står inför betydande utmaningar, med nedgångar i både konsumtion, produktion och orderingång.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.