Beslutet innebär att den som köper en lätt ellastbil kan få upp till 50 000 kronor i stöd per lastbil.

Ett extra bidrag sker även vid köp av utsläppsfria tunga lastbilar som förutom differentierade stödnivåer även får ett höjt takbelopp, till högst 25 procent av inköpspriset.

– De nya stöden är ett viktigt steg i regeringens arbete med att skapa förutsättningar för att elektrifiera transportsektorn. Det innebär att fler kan byta ut sina fossildrivna lastbilar till eldrivna fordon. Det är helt centralt för att Sverige ska nå hela vägen ner till nettonollutsläpp till 2045 och att vi klarar våra åtaganden gentemot EU, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I höstas rapporterade vi om att Scanias VD Christian Levin bad om politiska beslut för att få fler att köpa företagets ellastbilar.

– Här behöver vi modiga politiska beslut som gör att fossila bränslen blir dyrare, att byta till elfordon blir billigare och att vi får elnät och laddinfrastruktur på plats. Sverige får gärna gå före och visa vägen, meddelade Christian Levin till Ekot.

Vidare har regeringen beslutat att anpassa klimatpremien till EU:s nya statsstödsregler som trädde i kraft förra året. Regeringen säkerställer även att fordonsgaslastbilar kan få stöd genom den nya EU-förordningen om stöd av mindre betydelse som trädde i kraft vid årsskiftet.

– Genom att bredda klimatpremien till lätta ellastbilar och differentiera stödbeloppen för tunga fordon skapas bättre förutsättningar för en omställning och elektrifiering av fordonsflottan. För de tunga fordon som har särskilda svårigheter med att ställa om till eldrivet kommer fossilfria drivmedel som biogas att spela en viktig roll, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Ändringarna i Klimatpremien träder i kraft den 13 februari 2024.

Företag ansöker på Energimyndigheten för köp av lätta eldrivna lastbilar och här för att söka stöd vid inköp av tunga ellastbilar.

Relaterad läsning: Scanias VD vill att du betalar för felsatsning på ellastbilar


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.