Trenden är att andelen företag som betalar sina anstånd minskar över tid och att andelen företag som inte kan betala och där skulderna överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning ökar. Det framgår av en ny rapport ”Tillfälliga anstånd med skattebetalning” från Skatteverkets analysenhet.

Två tredjedelar av företagen har inte längre några anstånd. Kvar finns drygt 22 000 företag som fortfarande har anstånd om totalt cirka 43 miljarder kronor.

Av de anstånd på 48 miljarder som redan har förfallit till betalning har 4,7 miljarder överförts till Kronofogdemyndigheten för indrivning och det befaras, enligt rapporten, att Skatteverket inte kommer att få tillbaka dessa anståndsbelopp.

Ungefär 4,3 miljarder av de 4,7 miljarderna kan hänföras till företag med en inledd konkurs där förlusten bör ses som definitiv redan nu. Av de cirka 61 000 företagen som har haft anstånd är det idag cirka 6 600 som har en inledd konkurs.

Skatteverkets prognos är att en sammantagen skuld motsvarande 12-16 miljarder kronor under hela anståndsperioden inte kommer att kunna betalas tillbaka.

– Ett allt kärvare konjunkturläge med ökande kostnader för till exempel räntor och el har ytterligare försämrat företagens betalningsförmåga. Sedan ska man ha med sig att många företag som har sökt tillfälliga anstånd har gjort det för att de har behövt hjälp med likviditeten och således kan ha haft en sämre ekonomi redan från början, säger Tomas Envall på Skatteverket.

Det är främst mindre företag med en omsättning mellan 1-10 miljoner kronor som har svårast att betala tillbaka och står för de största förlusterna räknat i kronor. 

Sett till branscher är det främst företag inom byggverksamhet som har de största förlusterna medan hotell- och restaurangbranschen har en allt större del av de kvarvarande anstånden.

Möjligheten att skjuta upp betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms infördes under våren 2020 för att underlätta för företag som drabbades ekonomiskt på grund av coronapandemin.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.