Finansdepartementet skickade under måndagen ut flera skatteförslag inför statsbudgeten för 2025.

Här är skatteförslagen på remiss:

  • Jobbskatteavdraget förstärks med 8,1 miljarder kronor. Skattesänkningen riktas främst till heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 900 kronor per år.
  • Det förhöjda grundavdraget för de som fyllt 66 år under 2024 förstärks med 1,84 miljarder. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för dem som omfattas av förslaget.
  • Flygskatten sänks med 39–259 kronor per passagerare beroende på slutdestination. Förslaget innebär en halvering av de skattebelopp som skulle ha gällt för 2025.
  • Separata tak för rot- och rutavdrag även efter 2024.
  • Slopad indexering för energiskatt på el, som föreslås ligga kvar på 2024 års nivå, dvs. 42,8 öre per förbrukad kilowattimme.
  • Lägsta ersättningsnivån för att få expertskatt sänks från två prisbasbelopp till ett och ett halvt per månad. Förslaget är tänkt att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens.
  • Utökad skattenedsättning för jordbruksdiesel ska gälla under 2025.
  • Nedsatt arbetsgivaravgift för de två första som anställs i enmansföretag, så kallat växa stöd. Sedan 2017 kan enmansföretag få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs. I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna utvidgas till att omfatta upp till två anställda samt att beloppsgränsen för ersättning höjs till 35 000 kronor per månad. Det föreslås även att enskilda näringsidkares möjlighet att ta del av nedsättningen slopas.
  • Höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare från en ideell förening.

Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Källa: Finansdepartementet


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.