Enligt den senaste rapporten från Rutindikatorn, som publiceras av Almega Hemserviceföretagen, har svenskarna hittills under 2024 köpt tjänster för över 1,7 miljarder kronor. Detta är en marginell minskning på mindre än en procent jämfört med samma period föregående år.

Under årets första tre månader har avdrag med RUT på totalt cirka 1,7 miljarder kronor betalats ut, vilket visar på en minskning med ungefär 0,7 procent jämfört med 2023. Hannes Sjöberg, näringspolitisk expert på Almega Hemserviceföretagen, påpekar att stabiliteten i användningen av rut-avdrag är ett styrkebesked för branschen.

"Det är ett tydligt tecken på att även i tider av ekonomisk osäkerhet väljer svenska hushåll att inte dra ner på dessa tjänster", säger Sjöberg. "Det visar på den viktiga roll som hushållsnära tjänster spelar i vardagslivet."

Hemstädning står fortfarande som den mest populära tjänsten, med drygt 1,2 miljarder kronor betalade i rut-avdrag för denna kategori under perioden januari till mars. Det representerar en minskning på lite över 1 procent från föregående år. Städtjänsterna utgör 80 procent av alla köp gjorda under det första kvartalet, följt av trädgårdstjänster som står för 4,1 procent.

Sjöberg framhäver även rut-tjänsternas mångsidighet, från trädgårdsarbete till IT-tjänster, och understryker att efterfrågan huvudsakligen domineras av städtjänster.

Rutindikatorn, som baseras på data från Skatteverket och analyseras av Almega Hemserviceföretagen, ges ut fyra gånger per år och ger insikt i hur svenskarnas användning av rut-avdrag förändras över tid.

Fakta om rutavdraget:

  • “RUT” står för rengöring, underhåll och tvätt.
  • RUT-avdraget ger privatpersoner möjlighet att göra skatteavdrag för vissa sorters hushållsarbete.
  • Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten.
  • Du som köper rut-tjänster ansöker inte om avdraget, utan Skatteverket betalar direkt till den som utför arbetet.
  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt 75 000 kronor per person och år, varav max 50 000 kan användas till ROT-avdrag.
  • Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
  • Utföraren ska vara godkänd för F-skatt.

Uppgifterna baseras på Almega Hemserviceföretagens analys av Skatteverkets rut-statistik för i år (januari-mars 2024). Siffrorna är hämtade 10 april och kan komma att förändras om mer data rapporteras in.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.