Transparency Internationals senaste Corruption Perceptions Index (CPI) undersökte 180 länder och territorier utifrån deras upplevda nivåer av korruption i den offentliga sektorn på en skala från noll (mycket korrupt) till 100 (ingen korruption).

Sverige rankas i år som nummer 6 i Transparency Internationals senaste index över upplevd korruption. Landet har också noterat sitt lägsta CPI-poäng på 82/100. För tio år sedan låg Sverige på 4:e plats med 89 poäng.  Sverige fick också de lägsta poängen jämfört med våra andra nordiska grannar. Experterna och affärsmännen anser att Danmark är det minst korrupta landet med 90 poäng. Finland fick 87 poäng på 2:a plats och Norge på 4:e plats med 84 poäng.

"Den negativa trenden för Sverige fortsätter. Sverige hamnar nu på en ny lägsta nivå och tappar ytterligare i förhållande till sina nordiska grannländer och är därmed näst sämst i Norden.", skriver Transparency International.

Organisationens svenske generalsekreterare Ulrik Åshuvud pekar ut upphandling i regional och kommunal sektor som en de största riskområdena i Sverige. Han nämner även organiserad brottslighets försök till otillåten påverkan och infiltration i viktiga samhällsfunktioner, samt vänskapskorruption.

– Den fortsatt negativa utvecklingen kräver nu att regeringen tar ett samlat och systematiskt grepp kring arbetet mot korruption i Sverige, sade Ulrik Åshuvud i ett uttalande.

Högrankade länder har fortfarande problem med korruption enligt en rapport från EuroNews.

Även de länder som rankas högst har problem med att stävja korruption inom den offentliga sektorn, enligt rapporten, som konstaterar att de "har dåliga resultat när det gäller att åtala företag som betalar mutor för att vinna utländska marknader". Rapporten lyfter fram ett fall i Nederländerna (79), där myndigheterna fick kritik för att de valde att inte åtala Shell i ett fall av mutor i Nigeriansk olja, särskilt mot bakgrund av chockerande frikännanden i Italien i samma fall. Rapporten visade också att Schweiz (82), även om landet får höga poäng i CPI, fortfarande kämpar med sin status som centrum för penningtvätt, där korrupta utländska eliter lätt kan hitta mellanhänder som kan skapa och hantera företag och stiftelser åt dem.

Euronews tillade att några av de mest uppmärksammade korruptionsskandalerna under senare tid har handlat om penningtvätt via banker i EU-länder som Danmark (90), Tyskland (78) och Sverige (82). Deras respektive regeringens misslyckande med att utöva tillräcklig tillsyn över bankerna är ett av skälen till att en ny myndighet på EU-nivå för bekämpning av penningtvätt är på gång.

Korruption ett växande problem i Europa

Experternas uppfattningar tyder på att korruptionen i Västeuropa och Europeiska unionen håller på att försämras, vilket är första gången på mer än tio år som en sådan försämring noteras. Även om regionen fortfarande ligger i topp sjönk det regionala genomsnittet till 65 i år, eftersom kontrollerna och balanserna försvagas och den politiska integriteten urholkas.

Flora Cresswell, regional samordnare för Västeuropa på Transparency International, betonade vikten av att europeiska regeringar tar itu med korruption och upprätthåller rättsstatsprincipen mot bakgrund av den sjunkande regionala CPI-poängen i Västeuropa och EU. Hon betonade att försvagade kontroller och balanser skapar möjligheter för korruption och uppmanade länderna att förbättra sina standarder och tillämpa sina egna regler mer effektivt. Cresswell betonade också behovet av att skydda rättsväsendet från inblandning och motverka inflytandet från mäktiga intressegrupper i politiken.

Arbetet mot korruption har antingen stagnerat eller minskat i över tre fjärdedelar av länderna i regionen, enligt Transparency International.

Om indexet för korruption

Sedan starten 1995 har Corruption Perceptions Index blivit den ledande globala indikatorn på korruption i den offentliga sektorn. Indexet ger poäng till 180 länder och territorier runt om i världen baserat på uppfattningar om korruption i den offentliga sektorn, med hjälp av data från 13 externa källor. Poängen återspeglar åsikter från experter och affärsmän, inte allmänheten. CPI-poängen från 2012 och framåt kan på ett tillförlitligt sätt jämföras år för år.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.