Folke Stenvall, VD för Stenvalls Trä, uttrycker stor oro i en ledare på DI över hur de snabba regelförändringarna och den komplexa byråkratin påverkar de lokala sågverken. Han påpekar att de nya reglerna, särskilt EU:s LULUCF-lag om avverkningsbegränsningar, skulle kunna tvinga var fjärde sågverk och två pappersbruk i Sverige att stänga, vilket skulle leda till förlusten av 10 000 arbetstillfällen.

Dessutom försvårar den nuvarande timmerbristen, förorsakad delvis av uteslutningen av ryskt timmer och högre krav på hållbarhetscertifieringar, situationen ytterligare. Trots dessa utmaningar betonar Stenvall företagets långsiktiga tänkande och dess bidrag till både lokal ekonomi och miljö genom hållbar skogshantering.

Det finns ett växande behov av att svenska myndigheter och politiker tar ett större ansvar för att försvara den svenska skogen, både på hemmaplan och i EU. Framtiden för den svenska skogsindustrin och de samhällen den stödjer hänger på en skör tråd.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.