I Europa samlades tjänstemän och experter nyligen för att ta itu med potentialen för en betydande livsmedelsbrist, ett scenario som verkade långsökt tills nyliga globala händelser inträffat. Det rapporterar Bloomberg.

Detta möte, som hölls i Bryssel, samlade representanter från Europeiska unionen, statliga tjänstemän, livsmedelssäkerhetsspecialister, branschledare och journalister för att strategisera mot bakgrund av flera hot mot livsmedelssäkerheten. Dessa hot inkluderar ogynnsamma väderfenomen som El Niño och La Niña som påverkar latinamerikansk sojaproduktion, konflikter som stör spannmålsjordbruk i Ukraina och Ryssland, handelsrestriktioner såsom Indonesiens förbud mot export av palmolja till Europa och ökande efterfrågan på grödor från länder som Kina, samt miljöförändringar som gör Medelhavet torrare.

Detta har aktualiserats än mer då bönder runt om i Europa har sedan länge protesterat då de menar att de inte kan leva på sin verksamhet. Skatter och regler har införts av byråkrater i vad de påstår vara kampen mot klimatförändringar.

Övningen är ett uttryck för den oro bland regeringar världen över om säkerheten i livsmedelsförsörjningen. De senaste åren har vi sett betydande störningar i livsmedelsproduktion och distribution, förvärrat av COVID-19-pandemin och geopolitiska konflikter. Dessa störningar har lett till ökade livsmedelspriser och väckt frågor om livsmedelssystemens förmåga att hantera flera kriser samtidigt.

Blickar vi framåt finns fler möjliga utmaningar såsom missväxt vilket påverkar priser på djurfoder och begränsningar av import som till exempel palmolja från Asien vilket hotar tillgängligheten av vardagslivsmedel. Om europeiska bönder dessutom tvingas lägga ner sin verksamhet på grund av EU:s byråkrati spär det på en redan stressad livsmedelsmarknad.

Katja Svensson, en senior rådgivare för livsmedelssystem till Nordiska ministerrådet och deltagare i simuleringen, belyste effektiviteten av sådana övningar i att höja medvetenheten och beredskapen. Liknande stresstester har genomförts i andra sektorer, såsom bankväsendet, och av beslutsfattare i USA för att förbereda sig för olika kriser, inklusive pandemier.

Trots Europas position som en ledande livsmedelsleverantör med relativt låga nivåer av livsmedelsosäkerhet, finns det sårbarheter. Kontinenten har stått inför betydande ekonomiska förluster på grund av väder- och klimathändelser, och kostnaden för gödningsmedel och energi har skjutit i höjden efter geopolitiska händelser och politiska beslut.

Här är simuleringsfilmen som användes under mötet

Se även: 10 000 tyska bönder i uppror mot ökade kostnader


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.