Från låga konkursnivåer under pandemin - till kraftiga ökningar

I hela Skandinavien var det extremt låg konkursutsatthet under pandemiåren, speciellt 2021 då både Sverige och Norge uppvisade lägsta siffran senaste fem åren. Många företag överlevde tack vare stöd från staten. Konkursökningen tog sedan fart i Danmark redan under tidiga våren 2022, medan Sverige och Norges uppgång slog igenom med full kraft först under 2023. Danmarks procentuella ökning blir därmed inte lika kraftig senaste året.

ÖverlevnadsgradSverigeNorgeDanmark
Konkurser8 2433 7146 234
% ökning av konkurser31%25%8%
Antal aktiebolag762 000469 048441 469
% andel i konkurs1.08%0.79%1.41%

Inkluderar svenska aktiebolag, norska aksjeselskap samt danska anpartsselskab och aktieselskab.

I Norge var konkurserna under 2023 i nivå med innan pandemin, medan Sverige och Danmark ligger långt över. Både i Sverige och Norge ökade konkurserna stadigt under samtliga månader förra året. En trend som ser ut att hålla i sig under 2024.

- Det är en dyster utveckling att vi ser så här många konkurser i hela Skandinavien. Länderna har en snarlikt uppåtgående trend och de sämre ekonomiska tiderna med inflation, ökade räntekostnader och återhållsamma hushåll har slagit hårt i alla tre länder. Vår bedömning är att höga konkurstal kommer prägla större delen av 2024, säger Henrik Jacobsson, VD för Creditsafe Sverige.

Morten Kofoed-Larsen, Country Manager i Creditsafe Danmark konstaterar;

-Det är anmärkningsvärt att se att antalet konkurser i Danmark för 2023 har nått det högsta antalet konkurser sedan 2010 och överskridit 1000 konkurser på en månad för första gången någonsin. Denna utveckling speglar en utmanande ekonomisk tid där företag står inför unika utmaningar och behovet av anpassade strategier för att säkra sin framtida framgång.

Bygg, detaljhandel och restaurang hårt drabbat

En gemensam trend i Skandinavien är stora konkursökningar inom bygg- och anläggningssektorn, detaljhandeln och restaurangbranschen. Inom bygg noterar Sverige en ökning på 38 procent, Norge nästan 29 procent och Danmark en ökning på 10 procent. I och med att Danmarks konkurser tog fart redan 2022 blir den procentuella ökningen inte lika kraftig i jämförelse mot Sverige och Norge.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.