– Det bör vara upp till de enskilda bolagen och föreningarna att själva avgöra vilken mötesform som lämpar sig bäst för dem. Det är hög tid att den här lagstiftningen moderniseras och inte längre står i vägen för detta, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Under pandemin blev det tillfälligt möjligt att hålla stämmor digitalt i syfte att minska smittspridningen, men lagen slutade gälla vid utgången av 2022.

Det nya förslaget är tänkt att ge större valfrihet för bolag och föreningar att själva bestämma formerna för stämman utifrån vad som fungerar bäst i det enskilda fallet. Det kan även minska kostnaderna för exempelvis resor och lokaler.

Enligt regeringens förslag kommer aktieägare och medlemmar att ha avgörande inflytande över om möjligheten att hålla digitala stämmor utnyttjas. Ett bolag eller en förening som vill göra det ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. I lagrådsremissen föreslår regeringen samtidigt att det utan krav på stöd i bolagsordning eller stadgar ska bli möjligt att hålla digitala stämmor, om extraordinära omständig­heter kräver det.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Läs vidare: Digital stämma - tips och råd hur ni lyckas


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.