Andrew Mayne, en framstående AI-utvecklare och konsult, beskriver i ett inlägg en framtida ekonomi driven av artificiell intelligens där arbetslösheten potentiellt skulle kunna nå noll procent. Detta påstående kommer efter lanseringen av OpenAIs innovativa text-till-video-modell, Sora, som har väckt ett betydande intresse från olika sektorer inklusive underhållnings- och investeringsföretag.

Mayne beskriver nuvarande diskussioner inom teknik- och underhållningsindustrierna som en delad mellan rädsla och opportunism. Medan vissa oroar sig för den snabba störningen som AI kan medföra för etablerade affärsmodeller, ser andra en gyllene möjlighet att kapitalisera på dessa framsteg.

AI och robotik kommer, enligt Mayne, att genomsyra varenda hörn av vår ekonomi, vilket avsevärt förbättrar produktivitet och effektivitet. Dessa tekniska framsteg förväntas stimulera efterfråganmänsklig arbetskraft, vilket motsäger det vanliga narrativet att AI så småningom kommer ersätta mänskliga jobb. Mayne betonar att integrationen av AI i olika sektorer inte bara kommer bevara utan även skapa nya och meningsfulla karriärmöjligheter.

Tillväxtbanan som Mayne förutspår har sina rötter i historiska ekonomiska mönster där tekniska framsteg har lett till både förflyttning av gamla jobb och skapandet av nya. Till exempel har företag som Nvidia sett enorm tillväxt på grund av tekniska innovationer, vilket i sin tur har drivit jobbskapande och betydande ekonomiska bidrag.

Vissa jobb försvinner, men helt nya dyker upp som vi inte ens kan föreställa oss.

Här är ett utdrag ur hans artikel:

"Historien och kunskap om grundläggande ekonomi antyder båda att AI inte kommer att göra människor ekonomiskt irrelevanta. AI och robotik kommer att fortsätta att skapa ekonomisk tillväxt eftersom de kontinuerligt ökar produktivitet och effektivitet. När ekonomin växer kommer det alltid att finnas en ökande klyfta mellan efterfrågan och kapacitet. Efterfrågan på mänsklig arbetskraft kommer att öka även när AI och robotik är överlägsna och mer effektiva, just för att det inte kommer att finnas tillräckligt med AI och robotar för att möta de växande behoven.

Med en ökning av effektiviteten kan du antingen sänka priserna eller inte sänka priserna och köpa en privat ö. Om du inte sänker priserna riskerar du konkurrens från någon som ser sin egen väg till en privat ö med hjälp av dina vinster. Som Amazons Jeff Bezos en gång sa, "Din marginal är min möjlighet." På en fri marknad får du vanligtvis inte behålla höga marginaler för alltid. Till slut kommer någon annan att använda pris för att konkurrera.

Tillsammans med denna konkurrens kommer tillväxt, vilket också driver innovation. Datortilläggsplattorna som användes för Halo och Call of Duty-spelen visade sig vara mycket användbara för den typ av beräkningar som krävs för att producera en AI som ChatGPT. Tack vare denna matematiska egenhet kunde Nvidia lägga till 2 biljoner dollar till sitt marknadsvärde under de senaste fem åren. [...] Nvidia använder nu dessa vinster för att finansiera forskning om allt från snabbare mikrochips till robotik. Andra stora företag, som Microsoft och Google, investerar också vinster i nya startups som fokuserar på AI, hälsa och robotik. Allt detta orsakar ekonomisk tillväxt och billigare och/eller bättre varor."

Mayne ifrågasätter även uppfattningen att AI kommer göra mänsklig arbetskraft meningslös, och menar att även när automatisering och robotik blir mer framträdande, kommer efterfrågan på mänskliga färdigheter och kapaciteter att förbli hög.

Dessutom kritiserar Mayne pessimismen kring omskolningsprogram och betonar effektiviteten hos skräddarsydd utbildning och utbildning som anpassas till behoven hos en föränderlig arbetskraft. Han pekar på AI:s potentiella roll i att förbättra utbildningsmetoder och minska hinder för att lära sig nya färdigheter.

Andrew Mayne tror på en framtid där tekniska innovationer inte bara samexisterar med, utan också förbättrar mänskliga sysselsättningsmöjligheter. Han tror att med klok förvaltning och omfamnande av AI kan ekonomin uppleva tillväxtnivåer som säkerställer jobb för alla som vill ha ett.

Vad tror du? Är jobben hotade av AI? Kommentera gärna nedan.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2024-05-03 13:25
Trollkarlen och novellförfattaren Andrew Maynes påstående att: ”ny teknisk utveckling skapat fler nya jobb än de som försvann”, är ett axiom.

50-talets kallskänkor, Cigarettflickor. Kaffekokerskor., Husfruar och Smörgåsnissar försvann utan att lämna spår efter sig. Hjälpmedel, maskiner, externa tjänster uppstod som ersättning. Utan AI- hjälp.

AI är s.k. Maskin-intelligens hos datorprogram och robotar, som kan EFTERLIKNA människors och andra djurs naturliga intelligens. Men det finns ingenting som visar att AI på något sätt kan bli, vara eller ersätta människornas och djurens naturliga intelligens.

Att man kan rationalisera hanteringen av befintlig informations-massa t. ex inom forskning och spara tid och pengar betyder inte att det är AI som står för det kreativa tänkandet.
Det behöver man inte -som Andrew Mayne vara AI-expert för att förstå.
Se mer...
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.