– Inflationen enligt KPIF sjönk från 3,6 till 2,3 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan juli 2021. Inflationstakten sjunker främst för att elpriserna var betydligt lägre än i december 2022, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

  • Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,3 procentenheter till inflationstakten enligt KPI
  • Elpriserna ökade från november till december men har minskat med 38,9 procent de senaste 12 månaderna
  • Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent, vilket är den lägsta siffran sedan juli 2021 då den var 1,7 procent
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi minskade något, från 5,4 procent i november till 5,3 procent i december

En stärkt krona och sänkta drivmedelspriser, främst på grund av minskad reduktionsplikt, gör att många experter tror på fortsatt sänkt inflation de kommande månaderna.

Skillnad på KPI och KPIF

SCB beräknar inflation på två olika sätt, KPI och KPIF.

Konsumentprisindex (KPI) är det som flest känner till, men det är KPIF som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. KPIF påverkas inte av ändrade räntesatser för hushållens bolån. Riksbankens inflationsmål ligger på 2 procent och började gälla 1995.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.