Rapporten, med titeln "Har man råd att överklaga?", analyserar 1 600 avgöranden i förvaltningsdomstolarna mellan 2018 och 2022. Den visar att färre än vart femte fall medger full ersättning för rättegångskostnader när den enskilde vinner. I vart fjärde fall där den enskilde får helt eller delvis rätt, medges ingen ersättning alls. "Det här är en kraftig urholkning av den svenska rättssäkerheten," menar Patrick Krassén som intervjuas av TN.

Krassén framhåller att Skatteverket endast använder drygt hälften av de medel som staten anslår för ersättningar av detta slag. Han ifrågasätter varför inte finansdepartementet följer upp användningen av dessa anslag.

Obalansen mellan företag och Skatteverket har varit en återkommande fråga i över 30 år, utan att några betydande förändringar har skett. Krassén påpekar att Skatteverket har mer resurser och vana vid rättsprocesser, vilket leder till att förvaltningsdomstolarna ofta går på Skatteverkets linje. "Förvaltningsrätten gör ofta inte en fullödig självständig utredning utan förlitar sig på Skatteverkets underlag," säger han.

Komplexiteten i skattefrågor gör att företagare ofta behöver expertrådgivare eller ombud, vilket kan leda till höga kostnader. Skatteverket prutar dock ofta på ersättningsbeloppen, ibland från hundratusentals kronor till betydligt lägre summor. Ett exempel från 2022 visar att ersättningen sänktes från 682 000 kronor till endast 90 000 kronor trots att företaget fick rätt.

Krassén anser att det borde finnas större möjlighet till högre ersättning för ombudskostnader i skattemål, något som förtydligades i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2019. En positiv utveckling är att justitieminister Gunnar Strömmer (M) har tillsatt en utredning för att se över rätten till ersättning för ombudskostnader i förvaltningsmål, inklusive skattemål.

För att skapa mer rättssäkra skattemål i framtiden föreslår Krassén att det bör vara huvudregel att domstolarna tillerkänner full ersättning för rimliga kostnader när den enskilde vinner. Om domstolarna sätter ned ersättningen bör de vara tydliga med motiveringen, och den enskilde bör redovisa sina utgifter specifikt när de lämnar in sitt ersättningsyrkande.

Rättvis skatteprocess är en insamlingsstiftelse som kostnadsfritt hjälper privatpersoner och småföretagare som blivit orättvist behandlade i skatteprocessen att tillvarata sina rättigheter.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2024-05-22 10:23
Problemet är ju att både förvaltningsrätten när det gäller skattefrågor, och tingsrätterna när det gäller konkurser, endast är skatteverkets förlängda armar.
Det blir i praktiken meningslösa instanser som man bara måste passera för att få frågan prövad i högre rätt. I fallet med konkurser är det ju dock tämligen kört.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.