EU-valet som hålls vart femte år har börjat nämnas i media, det är valår. Nära hälften av jordens befolkning kommer att rösta under 2024 då USA, Indien, Ryssland, EU och en rad andra länder går till valurnorna.

För oss i Sverige stundar EU-valet, ett val som vanligtvis inte engagerar så många. Senaste valet 2019 låg valdeltagandet i snitt inom EU på 50,66% och i Sverige på 55,27%. Det är långt under riksdagsvalet där deltagandet 2022 låg på 84,21 %.

För eller emot EU

Åsikterna om EU går isär.

Förespråkarna av EU-samarbetet lyfter bland annat fördelarna med frihandel, öppna gränser och gemensam lagstiftning.

Kritikerna till EU lyfter inte sällan just samma anledningar som själva problemet. De som ifrågasätter EU nämner också byråkrati och ökad centralstyrning där maktförflyttning sker från svenska politiker till Bryssel. Ett av EU-byråkratins mest omdiskuterade förslag, lett av Ylva Johansson (S) är den så kallade Chat control. Många kritiker menar att Chat control skulle ge EU full makt att massövervaka all kommunikation som sker över internet mellan både företag och privatpersoner.

Var står partierna i EU-frågan?

Här är några av de svenska partier som valt att ställa upp i EU-valet och hur de ser på EU.

Partier som är för ett fortsatt EU-samarbete

Socialdemokraterna: "Det europeiska samarbetet är avgörande för Sverige."

Centerpartiet: De vill att EU skalar upp arbetet med miljö, klimat och energiomställning, straffar länder som bryter mot de europeiska värderingarna och att medlemsländernas bestämmanderätt inom till exempel skatter och sociala frågor respekteras fullt ut. 

Kristdemokraterna: "Kristdemokraterna är positiva till det svenska medlemskapet i EU."

Liberalerna: "Liberalerna är Sveriges europavänligaste parti."

Miljöpartiet: "Miljöpartiet vill att EU ska driva en kraftfull och ambitiös klimat- och miljöpolitik"

Moderaterna: "Moderaterna vill stärka EU-samarbetet i de frågor vi bäst löser gemensamt med andra, till exempel klimat, migration och säkerhetspolitik."

Partier som är för EU, men kritiska till nuvarande samarbetsform

Sverigedemokraterna: Partiet arbetade tidigare för ett utträde, men har svängt till att vara något mer positiva till EU. De är dock fortfarande kritiska till dess nuvarande samarbetsform och ibland kommer utspel från partiets företrädare om ett utträde.

Vänsterpartiet: "EU begränsar demokratin och prioriterar företagens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena."

Medborgerlig samling: “Unionen behöver återvända till att bli ett i huvudsak mellanstatligt samarbete för att ha chans att kunna hålla ihop på längre sikt. Medlemsländerna är olika och behöver få välja sina egna vägar.”

Partier för ett Swexit, alltså att Sverige lämnar EU

Alternativ för Sverige: “Vi anser att Sverige måste ta tillbaka makten genom att lämna EU.”

Swexitpartiet: “Lämna EU men fortsatt vara en del av EUs inre marknad inkl. en fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft och kapital på samma sätt som Norge, Lichtenstein och Island alternativt samverka med EU via bilaterala avtal som Schweiz och Storbritannien.”

Klassiska liberala partiet: “EU är en organisation som i stor utsträckning bidrar till att koncentrera mycket politisk makt hos en relativt liten grupp människor och bidrar till att undergräva enskilda länders suveränitet och självständighet samt medborgarnas demokratiska makt. EU är inte en bra organisation.”

Antalet partier som ställer upp i EU-valet är många och vi har lyft fram de största partierna, samt några av de partier som skiljer sig något åt i frågan. Här är samtliga partier som ställer upp i EU-valet i Sverige.

Vad anser du om EU? Tyck till och rösta här

Här är resultatet av omröstningen så här långt.


Vill du skicka en insändare eller debattartikel om EU eller något annat ämnet, hör av dig till [email protected]Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2024-02-07 12:51
Frihandel är naturligtvis bra men öppna gränser för folk har gjort Sverige till "de kriminellas paradis". Priset är för högt och EU styrs av wok personer som förstör länderna i EU och snart har de lyckats förstöra yttrandefriheten fullständigt där bara deras egna åsikter får framföras.
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.