I Sverige framhålls de enskilda vägarna som avgörande för nationens försörjning av mat och energi, enligt en ny rapport från Trafikverket. Nio av tio lantbrukare använder dessa vägar för sin dagliga verksamhet, och 90 procent av alla skogstransporter inleds på dessa vägar. Trots deras betydelse finns det stor osäkerhet kring vägarnas framtid och dess dåliga skick.

Mikaela Johnsson, vice förbundsordförande för LRF, betonar vikten av att dessa vägar underhålls och kontinuerligt övervakas. Trafikverket har i ett förslag till den kommande infrastrukturpropositionen lyft behovet av att öka anslagen till underhåll av landsbygdens vägar från 2026, med ett särskilt fokus på de enskilda vägarna. Detta nätverk, som ofta är i sämre skick, spelar en kritisk roll i både lantbrukets och skogsindustrins logistik.

Ökande kostnader är en annan utmaning som vägarna står inför. Behovet av att hantera tyngre fordon, fler transporter, krav från Sveriges Natomedlemskap och frekventa extremväderförhållanden kräver större investeringar. Trafikverkets förslag innebär en ökning av anslag från cirka 15 miljarder till 20 miljarder kronor, men osäkerhet kvarstår om detta kommer att vara tillräckligt. Johnsson påpekar att lantbrukare idag står för mer än 30% av kostnaderna för underhåll av Sveriges enskilda vägnät, vilket tydligt visar behovet av ytterligare statligt stöd för dessa kritiska infrastrukturer.

Fakta 

Trafikverket har presenterat inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition för planperioden 2026–2037. Den remitteras till bland annat myndigheter, regioner och bransch- och intresseorganisationer. LRF har, den 15 april 2024, lämnat in sitt remissvar.

Enskilda vägar skapar stora värden för Sverige inom bland annat:

  • Livsmedelsproduktion.
  • Brandbekämpning.
  • Ökning av skogars koldioxidupptag och tillväxt.
  • Rekreation.

Se även: Vägunderhållet klart underkänt: "potthål på nästan varenda väg"


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.