Sverige har ett av Europas mest framgångsrika startupklimat och i ljuset av det introducerades de skatterättsliga bestämmelserna kring KPO:er den 1 januari 2018. Frågan om beskattning av anställda är redan avgjord av HFD (HFD 2020 ref. 39), där det konstaterades att ingen beskattning ska ske även om teckningsoptioner används för att säkerställa aktieleveransen. I november 2022 gick Skatterättsnämnden på samma linje gällande huruvida bolagen i fråga ska uttagsbeskattas, ett beslut som Skatteverket sedermera överklagade. I det aktuella fallet ansåg Skatteverket att ett av Hidden Dreams portföljbolag skulle uttagsbeskattas när teckningsoptioner i framtiden överlåts till de anställda för att möjliggöra aktieförvärvet. Något som Unum Tax och Hidden Dreams hävdade strider mot syftet med KPO:er. Nu slår HFD fast att de vinner i frågan (mål nr 7044–22). Domstolen konstaterade att teckningsoptioner är en reglerad metod enligt aktiebolagslagen och att överföringen av dessa till de anställda inte bör leda till någon extra beskattning för företagen.

– Äntligen! Ett av de mest uppmärksammade problemen med KPO-program är att det saknats bolagsrättsliga bestämmelser vilket har lett till osäkerheter kring eventuella, och oproportionerliga skattekonsekvenser. För startups är engagerade och motiverade medarbetare i sitt team en fråga om överlevnad, men rekrytering i unga bolag är svårt eftersom man oftast inte har samma ekonomiska muskler eller långa förtroendeingivande historik som större välkända bolag. Denna nya praxis bäddar för ökad lönsamhet och tillväxt i startups. Vår vinst i HFD är därmed inte bara en vinst för oss utan det är en betydande dom för den svenska startupscenen, säger Sofia Tångelin, chefsjurist på Hidden Dreams.

Incitamentsprogram är ett effektivt sätt för bolag att öka teamets engagemang och motivation genom erbjudande om delägarskap. Eftersom HFD är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige är domen vägledande för rättstillämpningen och ett så kallat prejudikat. Framöver vid liknande fall kommer därmed denna dom användas som vägledning vilket förenklar tillämpningen för alla bolag som har eller planerar att utföra KPO:er.

– Turerna kring beskattningen av kvalificerade personaloptioner har varit många ända sedan reglerna ursprungligen infördes 2018. Trots att vi kände oss relativt säkra på vår sak i denna fråga, särskilt efter Skatterättsnämndens förhandsbesked, finns det aldrig några garantier. HFD:s dom undanröjer slutligen den osäkerhet kring leveransen av aktier till anställda som omgärdat reglerna sedan dess tillkomst. Nu bör vi äntligen ha ett fungerande regelverk för kvalificerade personaloptioner, säger Karl-Johan Nörklit, Partner på Unum Tax.

Vad är ett KPO-program?

Kvalificerade personaloptioner är ett löfte till anställda om att i framtiden få köpa aktier till ett redan bestämt pris eller på i övrigt förmånliga villkor. Detta är ett viktigt verktyg för att tillväxtbolag ska kunna attrahera och behålla talang då det motiverar medarbetare genom att ge dem en bit av den kakan som framgångarna i bolaget kommer resultera i. KPO:er kan sedan 1 januari 2022 också ställas ut till styrelseledamöter.

Läs mer om domen här.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.