Den "gröna omställningen" och framväxten av digitala lösningar och artificiell intelligens (AI) omformar näringslivet i grunden. Tjänstesektorn, som blir allt viktigare för svensk ekonomi, är inte undantagen från denna utveckling.

Tjänsteföretag som erbjuder kunskapsintensiva företagstjänster har varit avgörande för att upprätthålla svensk produktivitet de senaste åren. Därför är det oroande att det fortfarande är mer kostnadseffektivt att investera i maskiner än i medarbetare, säger Jonas Jegers.

Företagens möjligheter att göra avdrag för utbildningskostnader är idag begränsade, då Skatteverket ofta betraktar dessa som levnadskostnader för individen. Detta påverkar hela tjänstesektorn negativt, särskilt företag som är beroende av uppdaterade kunskaper. AI-utbildningar är exempelvis inte avdragsgilla enligt Skatteverket.

Svenska företag tar idag ett stort ansvar för kompetensutveckling, men investeringarna minskar. I flera av Sveriges konkurrentländer, som Tyskland, Irland, Österrike och Schweiz, stimuleras företag att kompetensutveckla genom skatteavdrag.

Vi föreslår att Sverige inför ett kompetensavdrag där företag kan dra av 50 procent av kostnaderna för externa utbildningar från skattekontot. Detta skulle innebära subventioner på cirka 3,6 miljarder kronor, säger Jonas Jegers.

Enligt Almegas förslag skulle ett sådant avdrag vara en viktig investering för att säkerställa svensk konkurrenskraft i en alltmer kunskapsintensiv global ekonomi. Det skulle också ge hela näringslivet bättre förutsättningar att öka produktiviteten genom högkvalitativa tjänster baserade på ny teknologi, såsom AI.

Skatteverkets regler om kompetensavdrag

Du kan få avdrag för utbildningens kostnad om:

  • den har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och
  • den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.

Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet. Du får inte avdrag för en utbildning om den har inslag av allmänt intresse som är av värde för dig på det personliga planet, även om den har betydelse för verksamheten.

Läs mer: Detta gäller avdrag för kurser, konferens och utbildning


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.