– När rätten att ta ut pension skjuts upp i takt med stigande medellivslängd måste också rätten att stanna kvar i arbete förlängas, säger politikerna i pensionsgruppen till Senioren.

Därför har regeringen utsett en särskild utredare, Anders Odmark, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall, som ska föreslå exakt hur länge människor får behålla sin anställning. 

Las-åldern bör följa riktåldern för pension

Från den 1 januari 2026 knyts åldersgränserna i pensionssystemet till en riktålder för pension som följer medellivslängdens utveckling. "Riktåldern styr sedan när en utbetalning från ett anknutet system kan ske”, rapporterar Senioren.

Det sista datumet i den månad en anställd fyller 69 år kallas för las-åldern enligt lagen om anställningsskydd (LAS) - då måste anställningen avslutas.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen bör "las-åldern anpassas till riktåldern för pension när den ändras."

Avnjut pension och arbete samtidigt

Notera dock att det även idag är möjligt att fortsätta sin anställning efter 69-årsmånaden. I sådana fall krävs arbetsgivarens godkännande.

Det går också bra att kombinera pensionen med arbete, vilket exempelvis passar utmärkt för dig som är egenföretagare. 

Senast den 30 april 2025 ska Anders Odmark meddela vilken den nya åldersgränsen för anställning blir.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.