En undersökning från Manpower visar att 48 procent av landets arbetsgivare tror att AI kommer att leda till fler jobb. De som är mest positiva till att rekrytera medarbetare till följd av AI-tekniken är arbetsgivare inom telekom- och mediebranschen. Men även inom transport-, logistik- och fordonsbranschen samt inom hälsa och sjukvård, uppger många arbetsgivare att de tror på fler jobb till följd av AI.

– Det är glädjande att svenska arbetsgivare tror på AI, och att de ser potentialen att skapa fler jobb. Att omfamna förändring och betrakta ny teknologi som ett sätt att stärka mänsklig arbetskraft, snarare än att ersätta den, är ett framgångsrecept på en arbetsmarknad i ständig förändring, säger Per Johansson, Managing Director på Manpower.

AI-satsningar effektiviserar arbetet i företag och frigör tid för medarbetarna som istället kan utbildas inom den nya tekniken. Rätt kompetens kommer att vara avgörande för företag som vill ligga i framkant med AI-tekniken. Genom att frigöra tid och resurser skapas förutsättningar som gör att nya typer av jobb kan växa fram. 

– AI kan öppna många nya möjligheter för svenska företag. Genom att använda ny teknologi kan arbetsgivarna inte bara effektivisera sina processer, utan också frigöra tid för medarbetarna att fokusera på mer värdeskapande uppgifter. Mitt råd till arbetsgivare som är nyfikna på AI är att integrera verktygen gradvis och att lägga stort fokus på kompetensutveckling, säger Per Johansson.

Fem tips för att integrera AI på arbetsplatsen:

  1. Identifiera behov och möjligheter. Börja med att identifiera vilka processer och uppgifter som kan effektiviseras genom AI, samt vilket mervärde teknologin kan tillföra verksamheten.
  2. Satsa på utbildning. Investera i kompetensutveckling för att öka medarbetarnas förståelse och kunskap kring AI, så att de kan arbeta effektivt med den nya teknologin. Rätt kompetens är avgörande för att verksamheten ska kunna dra full nytta av möjligheterna med AI.
  3. Integrera gradvis. Implementera AI gradvis för att undvika stora störningar i arbetsflödet och ge medarbetarna möjlighet att anpassa sig till de nya verktygen på bästa sätt.
  4. Värna om etiken. Var noga med att följa etiska riktlinjer och lagar kring dataskydd när ni integrerar AI på arbetsplatsen.
  5. Se möjligheterna. Använd AI som ett verktyg för att frigöra tid och resurser, och på så sätt skapa förutsättningar för fler och nya typer av jobb.

Källa: Manpower


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.