Det är nytt år men där finns några skattenyheter från september till december som vi särskilt vill uppmärksamma. Det gäller följande åtta:

1. Regeringens 12 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

I detta 12-punktsprogram tycker vi det är särskilt intressant att uppmärksamma dig om följande 3 punkter:

  • Arbetet mot momsbedrägerier ska stärkas.
  • Skattetilläggets avskräckande effekt ska förstärkas.
  • Utflyttningsbeskattning för fysiska personer. (det föreslås bl.a. att tillgångar som ägs av en fysisk person ska anses avyttrade om personen flyttar ut från Sverige)

Läs mer här

2. Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelser

Förslaget är följande:

En rättelse anses inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har en direkt koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader från utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. I ett sådant fall får skattetillägg tas ut.

Regeringens motivering till regeländringen:

Att begränsa möjligheten till rättelse av en oriktig uppgift utan risk för att påföras skattetillägg till en viss period medför att den uppgiftsskyldige måste lämna in en rättelse på eget initiativ relativt omgående för att undvika sanktion. Regeringen anser på detta sätt att Skatteverkets kontrollmöjligheter effektiviseras ytterligare samtidigt som den skattskyldige fortfarande får en chans att göra rätt för sig.

Läs mer här

3. Regeringen föreslår minskade kostnader för första medarbetaren och skattelättnader för personaloptioner

Det handlar om att fler företag ska få nedsatta arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare och gällande personaloptioner att man inte ska förmånsbeskattas när optionen utnyttjas.

Läs mer här

4. 2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde

Taxeringsvärdena ökar under 2018 och särskilt mycket inom vissa regioner. I genomsnitt beräknas taxeringsvärdena öka med 26 procent, men i Stockholms län är ökningen 38 procent följt av Uppsala och Södermanland som har en ökning av 30 procent.

Läs mer här

5. Hämta information om företaget du ska anlita

I tjänsten ”Hämta företagsinformation” kan du hämta olika typer av information om ett företag. Nu kan du även få information om företagets beslutade arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna.

Läs mer här

6. Regeringen föreslår en ny spellag och ny lag om skatt på spel

Den nya spelregleringen ska utformas som ett licenssystem där alla som tillhandahåller spel på den svenska spelmarknaden ska ha licens. Aktörer utan licens kommer inte få tillhandahålla spel. Lagen är tillämplig på allt spel om pengar i Sverige, även online.

Läs mer här

7. Förändrad trängselskatt i Stockholm

I propositionen föreslås ett antal förändringar av trängselskatten i Stockholms innerstad och på Essingeleden. Det införs ytterligare en tidsperiod på morgonen, klockan 6.00–6.29, för vilken skatt ska tas ut och skattebeloppen för vissa tidsperioder höjs. Det föreslås att trängselskatten differentieras på högsäsong och lågsäsong och att det införs höjda skattebelopp för högsäsong. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan högst uppgå till 135 kronor under högsäsong. Vidare föreslås att skatt ska tas ut för de fem första vardagarna utom lördag i juli samt för dagar före vissa helgdagar.

Läs mer här

8. Nya regler kring trängselskatt vid privat körning med förmånsbil

Från den 1 januari 2018 införs nya regler kring trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil. Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil är från årsskiftet en förmån som ska beskattas.

Läs mer här

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.