Aktieöverlåtelseavtal används när du eller ni ska ta in en ny ägare i bolaget eller sälja samtliga aktier. I aktieöverlåtelseavtalet finns detaljer om aktierna, bolaget och dess innehåll.

Aktieöverlåtelseavtal skrivs för att både köpare och säljare, eller de inblandade i överlåtelsen ska känna sig trygga.

När en aktieöverlåtelse är klar kan ni upprätta ett nytt aktieägaravtal. Ta fram aktiebreven och aktieboken och för in den nye aktieägaren. Mall för aktieägartillskott hittar du här.

Både köparen och säljaren bör också kontrollera bolagsordningen så det inte finns olika förbehåll, såsom hembud, som innebär att aktierna inte fritt kan överlåtas.

Om förändringar ska ske som exempel vad gäller aktiebolagets styrelse eller revisor vid köpet av aktierna, skall bolagsstämma hållas omedelbart. Beslutet lämnas in till Bolagsverket. Anmäl även de nya aktieägarförhållandena till Skatteverket.

Tips för att skriva aktieöverlåtelseavtal

När du köper ett bolag helt eller delvis bör du vidare företa en noggrann undersökning av bolaget. Undersökningen kallas i juridiska sammanhang ”due diligence”. Det finns en mängd frågor som du bör kontrollera. Egentligen är det dock sunt förnuft som är det viktigaste. Vissa ting kontrollerar man helt enkelt när man köper aktier i ett annat bolag och är du själv osäker är det helt klart värt att ta in hjälp utifrån.

Tänk på att vid en affärsöverlåtelse genom aktieköp övertas bolagets samtliga rättigheter och skyldigheter, det vill säga att köparen inte bara övertar bolagets tillgångar utan även själva bolaget och dess avtalsförpliktelser, skulder, m.m.

Aktieöverlåtelseavtal används då, när aktier byter ägare.

Om endast inkråmet ska säljas eller överlåtas, det vill säga specifika delar av bolagets tillgångar, och inga aktier, används istället vår avtalsmall för inkråmsaffär.

Checklista: I aktieöverlåtelseavtal regleras följande

 • Betalning
 • Villkor för försäljningen
 • Krav på säljaren
 • Tillträde
 • Ersättningsskyldighet (Om säljaren eller köparen bryter mot någon av de bestämmelser som anges avtalet)
 • Lagval och tvistelösning
 • m.m.

Ni bestämmer själva vad ni vill reglera i ert avtal och det är enkelt att göra ändringar i denna mall efter era behov.

Visar en förhandsgranskning av mallen

Förhandsgranska mall genom att klicka på bilden.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

 • Högsta kvalitet.
 • Enkel att fylla i.
 • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
 • Leverans direkt.
 • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.