Att ha en mentor som delar med sig av sina erfarenheter och ger dig råd kan hjälpa dig att växa och komma vidare i karriären. För dig som är ny i din yrkesroll, ny som egenföretagare eller nybliven chef kan stödet från en mentor kännas tryggt och vara ett sätt att minska osäkerheten i den nya situationen.

Dra nytta av mentorns visdom

Bara att bolla tankar och funderingar med en utomstående person kan vara ovärderligt. Dessutom har du chans att få tips och råd från en person som redan har vandrat längs den väg du ska gå - någon som redan har gjort misstagen och dragit lärdom av dessa.

En mentor är traditionellt sett en äldre person med stor erfarenhet av de arbetsuppgifter du själv står inför. För dig som är ny i yrkeslivet kan en mentor vara guld värd för att guida dig genom alla snårigheter som det nya jobbet medför. Men en mentor är inte bara till nytta medan du är ung och står i startgroparna till karriären. Även senare i yrkeslivet, till exempel om du vill ta ett nytt steg på karriärtrappan, om du vill byta jobb, starta eget, byta bransch, börja studera, blir chef eller plötsligt blir arbetslös, kan en mentor vara till stor nytta.

Att tänka på är att åldern på mentorn inte är en garanti för vishet och även yngre, särkskilt inom nya branscher som exempelvis IT, kan redan vid ung ålder skaffat sig mycket erfarenhet och branschkunskap. Så ett tips är att fundera på vad du vill ha ut av mentorn.

Se även: Rätt mentor viktigare än kapital

Många fördelar med mentorskap

Det finns många fördelar med att ta stöd från en mentor. Mentorn kan hjälpa dig växa och utvecklas som person, du kan få uppmuntran och ökat självförtroende och du kan få konkreta tips, råd och synpunkter. Dessutom kan du få möjligheten att bli presenterad för ett väl inarbetat nätverk. Genom mentorn kan du få träffa personer som har betydelse för ditt kommande yrkesliv, inspirerande yrkesmänniskor att få som nya förebilder eller bli presenterad för potentiella kunder eller samarbetspartners inom din bransch.

Hur hittar du en mentor?

Fördelarna med att ha en mentor är många, men hur får du tag på en mentor då? Ja, det behöver inte vara så svårt som du kanske tror. Vissa branscher och arbetsplatser har mentorprogram där de anställda har möjlighet att söka en mentor. Det finns också organiserade mentorskapsprogram där kontakter mellan mentor och adepter förmedlas. Självklart kan du också hitta en mentor via ditt eget personliga nätverk eller via någon kollegas nätverk. Du som är egenföretagare kan hitta en mentor via exempelvis Nyföretagarcentrums mentorprogram som heter Mentor Eget Företag. Även Almi har ett mentorskapsprogram.

Vilken mentor ska du välja?

Innan du börjar söka aktivt efter en mentor är det viktigt att du sätter dig ner och funderar på vilken typ av mentor du vill ha. Ställ dig några enkla frågor och utgå sedan från svaren när du börjar leta efter en mentor.

  • Man eller kvinna? Vill du veta hur någon med motsatt kön tänker eller vill du ha en förebild av samma kön som dig själv?
  • Ung eller gammal? Vill du inspireras av mod, nytänkande, kreativitet och ny teknik eller vill du dra lärdom från en veteran i branschen?
  • Samma bransch eller annan bransch? Vill du ha en mentor från samma bransch som dig själv eller en mentor med samma position som dig själv, fast i en annan bransch? 
  • Lika eller olika? Vilka egenskaper och personlighetsdrag vill du att din mentor ska ha? Ska hon eller han vara rakt på sak, pushig, uppmärksam, empatisk, målmedveten…

Så gör du när du tagit beslutet om att skaffa en mentor

När du väl vet vilken typ av person du söker till att bli din mentor är det dags att ta en funderare över nästa fråga, nämligen: Vad vill du ha hjälp med? Handlar ditt tilltänkta mentorskap mest om att du vill få ett bollplank, någon att diskutera och bolla idéer med? Eller vill du få konkret hjälp och stöd om en viss specifik sak? När du vet exakt vad det är du vill få ut av mentorskapet är det lättare att fundera på vem som kan sitta på exakt den typ av kompetens och erfarenhet som du vill att din mentor ska ha.

Nästa steg blir att kontakta och fråga den tilltänkte mentorn ifall han eller hon vill ställa upp. Presentera dig och berätta varför du skulle vilja ha just honom eller henne som mentor och vad du hade tänkt dig att mentorskapet skulle innebära. Skulle den tilltänkte mentorn tacka nej så är det bara att ta nya tag – de flesta karriärister är mer än fulltecknade, troligen handlar det helt enkelt om tidsbrist.

Läs mer: 5 saker en mentor kan hjälpa dig med

Hur ser mentorskapet ut?

Ett mentorskap kan se ut på många olika sätt. Det vanligaste är troligen att man träffar varandra en gång i månaden för att prata om karriär och yrkesliv. Kanske träffas ni över en lunch eller en promenad. Men ett mentorskap kan också se helt annorlunda ut. Kanske vill ni träffas oftare än en gång per månad, eller tvärtom, mer sällan. En del föredrar få fysiska möten där den mesta kontakten sker över mejl, telefon och Skype. Så länge ni båda känner er nöjda med upplägget så spelar det ingen roll hur det ser ut.

Träffa din mentor

När du och din mentor träffas är det bra om du är väl förberedd. Första gången ni träffas bör du ha tänkt igenom redan i förväg vad du vill prata om, vad du funderar över och vad du vill att ni ska diskutera. Var gärna tydlig mot mentorn angående vad du vill att mentorskapet ska handla om och vad du vill att ni ska ta upp. Vid första träffen kan ni känna av hur personkemin fungerar och lära känna varandra lite bättre. Vid slutet av träffen är det dags att bestämma om ni vill fortsätta mentorskapet och gärna också boka in de närmast kommande träffarna. Kanske bör ni också bestämma ett datum för utvärdering av mentorskapet, då ni analyserar och utvärderar och bygger upp riktlinjerna för ett eventuellt fortsatt mentorskap. Vanligt är att man träffas en gång i månaden i ett halvår eller ett år, för att därefter utvärdera mentorskapet innan man antingen bestämmer att mentorskapet är avslutat eller fortsätter som tidigare.  

Praktiska tips för att mentorskapet ska bli en succé:

  • Boka gärna in flera möten åt gången, det underlättar ifall ni båda brukar ha fulltecknade almanackor.
  • Välj gärna en tid direkt på morgonen, då är hjärnan ”ren” och ert möte riskerar inte att påverkas av något som hänt på jobbet strax innan ni träffas.
  • Det kan vara bra att inte boka in något annat direkt efter mentormötet eftersom det kan ha kommit upp saker du behöver tänka igenom i lugn och ro innan du börjar med andra arbetsuppgifter.
  • Välj en neutral plats för era träffar, inte ditt eget kontor om det går att undvika.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
Freddie Lrsson
2014-03-05 16:57
Det är inte bara adepten som drar nytt av mentorskapet!

Mentorskapet inte bara utvecklar adepten som individ, mentorskapet utvecklar samtidigt adeptens organisation. Organisationen som adepten utövar sina nya kunskaper (”utmaningarna för dagen”, se avsnittet om mentorprogram) på får direkt skörda frukterna av mentorskapet. Ett mentorskap kan ses som en form av verksamhetskonsultation. Jag har varit mentor till flera personer som har haft en central roll i sina organisationer, mentorns råd och vägledning kan direkt kopplas till en effekt för adeptens organisationsutveckling.

/Freddie
Se mer...
Lotta Potta
2012-03-18 15:46
Bra tips! Ett mentorskap är verkligen något jag kan rekommendera. Det lyfte mig mycket som person och hon visade på saker som jag behövde jobba mer på. Man kan nog säga att min mentor var både en coach och affärsmentor.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.