Den manuella bokföringen rättar men genom att dra ett streck över det som är fel och skriva det rätta vid sidan av. Rättelsen ska sedan signeras och dateras så att man lätt kan se vem som gjort rättelsen och när den gjorts. En felaktigt bokförd transaktion får aldrig raderas eller målas över utan den måste alltid gå att tyda.

Bokför du med hjälp av ett bokföringsprogram så brukar det finnas speciella funktioner för rättning av verifikationer som man lätt kan använda sig av så att det blir rätt. För bokför man med ett bokföringsprogram så ska rättelsen bokföras genom att man upprättar en speciell rättelsepost. Även här ska det framgå vem som gjort rättelsen och när den gjorts.

Om du rättar en bokföringspost som hör ihop med ett för- eller eftersystem, såsom en kund- eller leverantörsreskontra så kan du även behöva rätta i de systemen för att avstämningen ska bli korrekt mellan bokföringen och reskontran.

Upptäcker du ett fel långt efter att transaktionen bokförts så ska man rätta genom en särskild rättelsepost genom att göra en ny verifikation. På den verifikationen ska du ange hur du bokat om, när det skett och skriva din signatur. Verifikationen ska även hänvisa till den ursprungliga, felaktiga verifikationen och på den felaktiga verifikationen anger du numret på rättelseverifikationen så att man lätt hittar den.

Kommer du på felet så sent som efter att skattedeklarationen lämnats in så kan det påverka momsen för den tidigare perioden. I vissa fall behöver du då skicka in rättelsen till Skatteverket för att allt ska bli rätt så det är alltid enklast att noggrant granska alla verifikationer så snart som möjligt.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.