Jag är övertygad om att vårt största hinder att vara bra ledare utgörs av rädsla. De flesta är rädda att ta risker, att säga vad vi egentliget tycker, att synas, att mötas av kritik eller på något sätt framstå som ointelligenta. Det är denna rädsla som hindrar oss från att bli de ledare vi söker.

Vad innebär ledarskap för dig?

Att vara ledare betydde förr att man själv hade arbetat på en arbetsplats i många år, helst längst av alla. Att man befann sig i främsta ledet och var bäst på allt. Och att andra behövde följa efter och göra exakt samma sak. Ledarskapet har i många år hållit på att förändras. I det nya ledarskapet är den viktigaste förmågan just att leda, inte besitta medarbetarnas expertkunskaper. Nu handlar ledarskap om:

 • människor (är jag stark och lycklig då är jag villig att gå långt)
 • ledarskap! (jag litar på mina medarbetares expertis)
 • självförtroende (jag vet att allting är möjligt, bara jag vill tillräckligt mycket)
 • positiv förändring (jag vill bli annorlunda)
 • att utveckla sig själv (är jag handlingskraftig blir jag automatisk ledare för andra)
 • motivation (har jag arbetsglädjen kommer produktiviteten på köpet)
 • positiv syn (jag skapar min egen verklighet)
 • trygghet (ökad tillit, mindre motstånd och hög motivation på köpet)
 • att utveckla processer (mina misslyckanden är mina lärdomar)
 • resultat (det jag och andra vinner)

Hur känner du igen en bra ledare?

En bra ledare har förmåga att motivera människor. Oftast genom att utforma en långsiktig vision som alla kan sträva mot. Han/hon förstår enkelt arbetsgivarnas, medarbetarnas, klienternas eller kundernas behov och ser till att den bästa potentialen kommer fram från alla inblandade.

En bra ledare utstrålar energi och är bra på att lyssna. En sådan ledare vet hur viktig varje individ är för gruppens framgång och det råder inga tvivel om på vilket sätt varje individ vill och kan kan bidra till företagets/organisationens resultat.

Men framför allt är en bra ledare expert på att leda sig själv mot sina visioner och uppnå sina egna uppsatta mål. Denna erfarenhet/kunskap gör det möjligt att bli bra på att leda någon annan.

Så hur ska du ta fram det bästa ur dig själv innan du kan göra det med andra? Fundera kring följande:

 • Känner jag mig tillfredställd? Är människor omkring mig starka och lyckliga? Vad behöver jag och de för att vi ska känna oss tillfredställda?
 • Vilka är mina egna normer? Lever jag efter dem? Min vision? Kan jag omsätta den i handling?
 • Vad motiverar mina medarbetare? När är de som mest motiverade? Hur kan vi tillsammans göra på det sättet oftare?
 • Accepterar jag att vi alla är människor och ibland gör fel? Vad kan vi lära oss av våra misstag? Hur kan vi bli lite bättre till nästa gång.
 • Hur nöjd är jag med det som sker omkring mig just nu? Finns det något som inte fungerar så bra just nu? Kan jag göra fler medvetna val för att förändra till det positiva?
 • Ger jag uttryck för mina åsikter och tankar? Vågar jag tro på att saker och ting kan bli bättre?
 • Hur kan jag skapa positiv energi omkring mig? Vad ger mig energi? Hur gör jag när jag genomför jobbet och samtidigt har roligt?
 • Vad är viktigt för mig? Vad krävs det från mig för att uppnå resultaten?
 • Hur kan jag minska otryggheten och förvirringen i gruppen/teamet? Hur kan jag inge förtroende och känsla av hopp?

5 tips från ledarskapscoachen

1. Lär känna dig själv!
2. Utforma hållbar vision!
3. Våga!
4. Fira framgångar!
5. Lev i nuet!

För mig är de bästa ledarna energiska, målmedvetna, orädda, åstadkommer resultat och framför allt realistiska och medvetna om vad som faktiskt sker. De har även förmåga att snabbt ändra sin riktning och anpassa sig efter givna förutsättningar. De är experter på kommunikation, både direkt och indirekt.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.