Startsida
av Sarah Cojocaru
Sarah Cojocaru
Utbildar inom sorgbemötande/Sorgcoaching och sorgbearbetning/konsulttjänst handlingsplaner inom sorg på arbetsplatsen på HopeStreet i Göteborg
0 foruminlägg
2 artiklar
Att som arbetsplats har tydliga rutiner, riktlinjer och policys inför hantering av närståendes död kan vara oerhört viktigt för både den anställde och för företaget. För den anställde kan det innebära en snabbare återgång till arbetet, kortare sjukfrånvaro samt en underlättande läkningsprocess.

 

Många företag som agerar reaktivt står ofta handfallna och agerar på måfå utifrån vad man personligen “tror” är bäst eller som i många fall inte agerar alls eller bristfälligt. Detta kan på sikt bli oerhört kostsamt för företaget både när det gäller pengar och sitt rykte ute på arbetsmarknaden. En tydlig handlingsplan med proaktiva insatser underlättar även för närmsta chef i hur denne bör agera vid sådant tillfälle och vederbörande har något konkret att följa och behöver inte fumla i mörkret.

Även om man har en handlingsplan att följa finns det en hel del saker som man kan ha i åtanke som chef och arbetskamrat. Jag vill återigen trycka på att ha rätt kunskaper om vad sorg är, hur den kan te sig och vanliga reaktioner som en sörjande kan ha. Det är även viktigt att komma ihåg att vanliga reaktioner också är normala reaktioner. Att plötsligt börja gråta, få ångest eller inte klara av enklaste uppgift är alltså helt normalt och bör betraktas precis som normalt. Att ha kunskap om det här underlättar för den sörjande, eftersom den i sådant läge kan få stöttning i stället för ett “ryck upp dig nu” eller avståndstagande, som är relativt vanligt. Man tar hellre ett steg tillbaka när situationen blir obekväm och den sörjande får helt enkelt ta hand om sig själv.

Jag tror starkt på att framtidens företag är de som är omhändertagande företag, de som aktivt arbetar proaktivt och som i alla lägen visar att de är måna om sina anställdas välmående.

Några tips till dig:

1. Våga finnas där för den som sörjer. Som kollega kan du höra av dig eller gå förbi hemmet och ta med fika eller mat. På plats ser du kanske att gräsmattan behöver klippas eller att disken behöver tas om hand och du kan hjälpa till med det. Som chef kan du gå förbi med blommor och personligen visa dig och ditt deltagande. Var även närvarande på begravningen om inga specifika önskemål om detta framkommit.

 

2. Var ett hjärta med öron. Prata mindre och lyssna mer. Den sörjande kan ha ett behov av att få prata, och mindre behov av att lyssna på dig. Undvik att ge råd och tips. Blir det tyst är det ok, man behöver inte alltid säga något. Säger du däremot något, tänk till två gånger på vad det är du säger. Många gånger säger vi saker bara för att säga något, det kan bli fel.

3. Våga röra vid den som sörjer. Känn av om det är läge att lägga din hand på den sörjandes arm eller om behovet av en kram finns. Undvik att krama för att den sörjande ska sluta gråta, och krama utan att stryka händerna om den sörjande. Håll bara om.

4. Låt personen gråta. Hindra inte personen från att gråta för att du själv blir obekväm. Sitt hellre där och känn dig obekväm än att försöka få den sörjande att hålla tillbaka sina tårar. Att gråta är en del av läkningsprocessen och en naturlig reaktion på det som har hänt.


Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.