Många svenska företag arbetar aktivt med verksamhetens hållbarhet. Men att även se över leverantörernas miljöpåverkan är en viktig komponent i det arbetet – som inte bör glömmas bort.

– Har du till exempel högt koldioxidavtryck i framställningen av de komponenter som ni köper så får du en hög koldioxidintensitet som tas vidare till dina kunder i din egen produkt, säger Tomas Zimmermann, chef för hållbar finansiering på Swedbank.

Enligt honom är det viktigt att utvärdera leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv, och verkligen gå på djupet.

– Hur ser vår leverantörskedja ut? Och hur ser vår leverantörs leverantörskedja ut? Se över hur alla dimensioner av hållbarhet påverkas i kedjan fram till er, hela vägen tillbaka till råvaran som utvinns ur en naturresurs, som till exempel skog, vatten eller mineral, säger Tomas Zimmermann.

För att komma igång bör du sätta upp mätbara mål för hur ni ska ställa om så att leverantörskedjan blir mer hållbar. Koppla gärna också arbetet till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Och ställ tydliga krav på leverantörerna.

– Skapa en policy för era leverantörer: ”Det här vill vi att ni ska efterleva om ni ska göra affärer med oss.” Sen behöver ni kontrollera att den efterlevs, säger Tomas Zimmermann.

Att satsa på en mer hållbar leverantörskedja kan också skapa andra mervärden: som bättre relationer med era leverantörer, färre risker, stärkt varumärke – och fler affärsmöjligheter.

Sannolikheten är nämligen hög att dina kunder gör samma typ av leverantörsgranskning.

– Många intressenter ställer allt högre krav på hållbarhet i dag – det har blivit en hygienfaktor. Utan ett tydligt och väl kommunicerat hållbarhetstänk finns risken att du inte ens får vara med och spela, säger Tomas Zimmermann.

Stagflation? Så kan du möta upp den ekonomiska utvecklingen

Tips och inspiration om hållbart företagande


Swedbanks upphandlingsstrategi

För att bidra till en mer hållbar leverantörskedja har Swedbank en upphandlingsstrategi, med visionen att vara bäst i branschen. Följande aktiviteter och verktyg ingår: 

Uppförandekod för leverantörer

Denna undertecknas av alla leverantörer. Här ställs bland annat krav på leverantörernas arbete kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik och miljö.

Hållbarhetsanalys av leverantörerna

Här ingår bland annat en självskattning av leverantörens hållbarhetsarbete samt analys av eventuella geografiska risker. Något som möjliggör en dialog och utveckling ihop.

Uppföljning

Swedbank har en digital plattform för att effektivt hantera hållbarhetsrelaterad information, analys och uppföljning. På så sätt får de bättre förståelse för leverantörernas arbete så att de vid behov kan stötta dem. Dessutom görs platsbesök och/eller omfattande tredjeparts hållbarhetsrevisioner.

Eskaleringsprocess

Ärenden kan eskaleras till inköpsenhetens hållbarhetsråd som beslutar om åtgärder eller om kontrakt ska avslutas. Swedbanks hållbarhetskommitté kan även konsulteras om hållbarhetsdilemman uppstår.


Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.