Forskare förutspår att år 2022 kommer 42.5% av världens arbetsföra befolkning att arbeta mobilt. Det omfattar mer än 1.8 miljarder människor med ett eget val om var man vill bo och verka. Vad händer då när människor börjar bosätta sig var de vill oavsett var deras arbete finns och hur attraherar man som företag framtidens arbetstagare?

Den 10 juli i år skrev Svenska dagbladet om hur ett negativt trendbrott har inträffat i Stockholms flyttströmmar. Barnfamiljer flyttar nu i större utsträckning från Stockholm än till staden och tillväxten består inte längre av nyinflyttade. Till kommuner med stor tillväxt som till exempel Östersund flyttar endast en procent på grund av arbete - den framträdande anledningen som skiljer sig där är att människor flyttar dit på grund av livsstil. Och man tar allt oftare arbetet med sig.

I Silicon Valley ser man fenomenet tydligt. Remote first startups har vuxit lavinartat och på acceleratorn Y-combinator har man gått från två nystartade bolag som är helt distribuerade 2017 till 80 helt distribuerade bolag 2019. Samtidigt får dessa bolag en högre andel kvalificerade ansökningar till sina utlysta tjänster. De ser helt enkelt inte behovet av att ha ett huvudkontor eller att människor behöver sitta tillsammans för att göra ett bra jobb.

Även i de stora bolagen kan man se ett tydligt trendskifte. Etablerade bolag som Cisco och Apple har svårt att anställa människor på sina huvudorter på grund av till exempel bostadsbrist, skyhöga löner, svårigheter i att hitta rätt kompetens och hård konkurrens om de som finns. Istället har man tvingats till att ha individer eller hela team på distans, ofta utan någon djupare analys eller strategi som grund.

Om man då tittar lite djupare på vad som driver bolagen som är helt distribuerade och jämför med bolag som idag har det fysiska huvudkontoret som norm kan man se väsentliga skillnader. För att överhuvudtaget kunna driva ett företag helt remote krävs en jämställdhet inom organisationen oberoende av arbetsort. Samma tillgång till samtlig information och kontaktvägar behöver finnas från allra första början. Det gör att infrastrukturen, transparensen och informationsspridningen internt blir fundamental för framgång och att effektivitet mäts i progression istället för antal arbetade timmar. I den, vid det här laget, klassiska boken Remote - no office required, författad av 37signals-grundarna David Heinemeier Hansson och Jason Fried - tar de upp frågan kring “manager of chairs”. En “manager of chairs” kan beskrivas som en klassisk chef som ser närvaro på kontoret som det främsta mätvärdet för effektivitet. Tyvärr så är detta sant i alldeles för många företag än idag och är i grund och botten en tillitsfråga. En väl fungerande distribuerad organisation kräver tillit till de anställda att själva avgöra när, var och hur de ska genomföra sitt arbete. Det är också vad framtidens arbetstagare kommer att kräva i allt större utsträckning. Alla företag - distribuerade eller inte - har därför mycket att lära av de fullt distribuerade bolagen och huvudkontorsnormen kommer behöva omvärderas i en värld där nya lösningar på stora problem måste fram snabbt.

Maria Svensson Wiklander och Jenny Sandström, The Remote Lab

The Remote Lab är en oberoende tankesmedja och utbildningscentra inom framtidens distribuerade arbetsliv. The Remote Lab är en del av Gomorron Östersund - co-workingställe och utvecklingsmiljö.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.