Under sommaren finns det tid för eftertanke och börja skapa strategier för hösten. För att nå fram till rätt kundgrupp behöver du skapa en struktur för detta.

När det sedan är gjort är det enklare att veta i vilka sammanhang som du ska synas i och hur, med vem etc.

För att skapa din strategi behöver du börja med att besvara några frågor:

  • Vem vill du nå?

- Målgruppen

  • När vill du nå dem?

- Hur ser tidplanen ut

  • Vad vill du åstadkomma?

- Vilka mål ska vi uppnå?

  • Hur skall du åstadkomma detta?

- Hur ska vi utforma, hur ser budskapet ut?

  • Var skall du kommunicera?

- Vilka kanaler ska vi använda? social medier, tidningar, tv ect.

När dessa frågor är besvarade är det dags att använda de svar du får och bygga din säljstrategi. Olika produkter, olika målgrupper kräver olika säljstrategier. Det som fungerar inom ett område är helt ofunktionellt i ett annat. Det som ändå är centralt är att vara tydlig med vad du vill när du möter kund. Idag är det otroligt mycket ”snömos” som en del säljare berättar innan jag som kund får reda på vad de vill sälja. Var tydlig, var ärlig orka ta ett nej, och jobba sedan vidare med detta. Ett nej är aldrig definitivt, utan början på ett närmande till kunden. Den längsta tid jag har lagt ned på en kund är två år innan vi har satt oss ned och påbörjat ett jobb.

Se även: Fler saker än passion och hårt arbete krävs för säljframgångar

I en säljstrategi behövs det mål. Vi vet nu vem som är kunden eller kunderna, men vi måste veta hur mycket pengar som måste in i bolaget. En likviditetsbudget kan hjälpa till med detta.

Där kommer frågorna att bli:

  • Hur mycket måste jag sälja per dag för att det ska fungera?
  • Hur många kunder är det? 

- Av dessa ska jag ringa till?
- Möten ska jag ha i veckan?
- Vilket resultat vill jag få ut av varje möte?

Den första delen handlade mer om att ringa in kunden och hur du ska exponera produkten mot den. Denna del handlar mer om hur du ska strukturera upp din säljplan.

En del tycker det är svårt att ringa och boka möten och visst finns det andra sätt. Det centrala är att få igång kundmöten så att du får en möjlighet att visa dina produkter och hur dessa kan hjälpa kunden. Minns också att det alltid är mer kostsamt att sälja till en ny kund än till en befintlig. Det beror på att den nya kunden inte känner dig och behöver bli trygg med dig i en framtida säljprocess, det problemet finns inte hos en etablerad kund. Så det kan finnas ett värde i att gå igenom din ”gamla” kundstock och boka möten med dem.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.