Endast 2,6 miljarder kronor har använts av den kreditram på 100 miljarder kronor som staten har tagit fram vilket gör det enklare för mindre och medelstora företag att kunna ta företagslån. Den rådande pandemin har gjort att väldigt många företag runt om i Sverige drabbats av ekonomiska svårigheter. Företagsakuten har förlängts ytterligare en gång vilket innebär att företag nu kan ansöka om garantilån fram till den 30 juni 2021.

Förenkla processen genom att använda en jämförelsetjänst

Företag som idag vill ansöka om garantilån kan göra detta direkt via banker och långivare som är anslutna och har skrivit avtal med Riksgäldskontoret. För att öka sina chanser ytterligare kan företag ansöka om företagslån via en jämförelsetjänst. Creddo är en sådan tjänst där företag kan ansöka om företagslån där det endast tas en kreditupplysning. Den gjorda förfrågan skickas sedan vidare till långivare som sedan presenterar företaget med ett låneerbjudande efter en individuell bedömning.

Creddo har hittills hjälpt till att förmedla ca 7% av det stöd som företagare kan ta del av via företagsakuten. Med förlängningen fram till den 30 juni 2021 finns det stort utrymme för företag som har ekonomiska svårigheter att få hjälp genom att ansöka om företagslån där staten tar 70% av risken gentemot långivaren.

Företag som annars har en stark verksamhet

Vi har sett många företag som är starka i grunden och tidigare år gått med vinst, som nu kämpar för att inte gå under. Ett av villkoren för att kunna söka ett garantilån är att företaget tidigare har haft en stark verksamhet och att det är på grund av den rådande pandemin som företaget behöver få in kapital.

Den lånegaranti som staten har infört är tänkt att hjälpa företaget att finansiera företagets löneutbetalningar. Den får självfallet inte användas till vinstuttag eller bonusar. Principen med lånegarantin är att de långivare och banker som samarbetar med riksgäldskontoret kan räkna med en mindre risk än normalt när de lånar ut pengar eftersom staten ersätter långivarna med upp till 70% av eventuell förlust. 

Kan alla företag räkna med att få ett garantilån?

Huvudvillkoret för att kunna ta del av företagsakuten är att företaget har drabbats hårt av Corona-situationen. Företaget skall också innan pandemin ha varit livskraftiga och gått bra. Utöver detta gäller även:

  • Lånet är till för att stödja rörelsekapital och möjliggöra löneutbetalningar
  • Löptiden för lån via företagsakuten kan ha en löptid upp till tre år
  • Det finns inget amorteringskrav på de första 12 månaderna, det finns faktiskt inga amorteringskrav alls förutom att lånet ska ha betalats tillbaka på den satta förfallodagen.
  • Företag får inte ha några andra lån som amorteras från samma långivare.
  • Andra statliga stöd kan inte kombineras med företagsakuten
  • Enbart vanliga löner (normala löneuttag) får förekomma och betalas ut till anställda under hela lånets löptid

Se om ditt företag kan kvalificera sig

Genom att använda Creddos digitala jämförelsetjänst kan du ta reda på om ditt företag kvalificerar sig för ett företagslån. Flera av de långivare som samarbetar med Creddo är även anslutna till företagsakuten vilket ökar chanserna till att bli beviljad ett företagslån. 

Företagslånet ansöker du om enkelt med hjälp av BankID. Det tas endast en kreditupplysning som sedan går vidare till de anslutna långivarna, därefter skickas det ut låneerbjudanden. En av de stora fördelarna med att använda en jämförelsetjänst är att det är enkelt att se skillnaden på företagslånen för att sedan välja det erbjudande med bäst villkor och lägst ränta. Genom att vid ansökan fullfölja och fylla i alla steg så kommer processen att gå snabbare och dessutom göra det möjligt att få bättre låneerbjudanden.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.